Adaptiv farthållare* – felsökning och åtgärd

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Om kombiinstrumentet visar meddelandet Radarn blockerad Se handbok innebär det att den Adaptiva farthållarens radarsensor inte kan upptäcka andra fordon framför bilen.

Detta meddelande indikerar att inte heller funktionerna Avståndsvarning eller Kollisionsvarnare med auto-broms fungerar.

I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas och lämplig åtgärd:

OrsakÅtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte längre är blockerad.
  1. * Tillval/tillbehör.