Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd

För att dörrar eller baklucka ska kunna låsas upp automatiskt utan knapptryckning på fjärrnyckeln1 måste en fjärrnyckel finnas inom ca 1,5 meters avstånd från bilens dörrhandtag eller baklucka.

Den som ska låsa eller låsa upp en dörr måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte att låsa eller låsa upp en dörr om fjärrnyckeln befinner sig på bilens motsatta sida.

P3-v70/V60H-Nyckellöst lås- och startsystem

De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar det område som täcks in av systemets antenner.

Om alla fjärrnycklar avlägsnas från bilen då motorn går eller nyckelläge I eller II är aktivt och om alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.

När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör efter att antingen/eller:

  • en dörr har öppnats och stängts
  • fjärrnyckeln har satts in i startlåset
  • OK-knappen har tryckts in.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).