Barnskydd

Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
P3007 - Krockkudde och barnstol
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.

 OBS

Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.

 Varning

Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och balkar under sätet. Vassa kanter kan skada fästbanden.

Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt montering.

Rekommenderade barnskydd1

ViktFramsäte (med deaktiverad krockkudde)Baksäte ytterplatsBaksäte mittplats

Grupp 0

max 10 kg

Grupp 0+

max 13 kg

Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.

Typgodkännande: E1 04301146

(L)

Grupp 0

max 10 kg

Grupp 0+

max 13 kg

Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.

Typgodkännande: E1 04301146

(U)

Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.

Typgodkännande: E1 04301146

(U)

Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.

Typgodkännande: E1 04301146

(U)

Grupp 0

max 10 kg

Grupp 0+

max 13 kg

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Grupp 0

max 10 kg

Grupp 0+

max 13 kg

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Grupp 1

9–18 kg

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Grupp 1

9–18 kg

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 03135

(L)

Grupp 1

9–18 kg

Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.

Typgodkännande: E5 03171

(L)

Grupp 1

9–18 kg

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Barnstolar som är universellt godkända.

(U)

Grupp 2

15–25 kg

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.

Typgodkännande: E5 04192

(L)

Grupp 2

15–25 kg

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.

Typgodkännande: E5 04191

(U)

Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.

Typgodkännande: E5 04191

(U)

Grupp 2/3

15–36 kg

Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with backrest).

Typgodkännande: E1 04301169

(UF)

Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with backrest).

Typgodkännande: E1 04301169

(UF)

Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with backrest).

Typgodkännande: E1 04301169

(UF)

Grupp 2/3

15–36 kg

Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and without backrest).

Typgodkännande: E5 04216

(UF)

Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and without backrest).

Typgodkännande: E5 04216

(UF)

Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with and without backrest).

Typgodkännande: E5 04216

(UF)

Grupp 2/3

15–36 kg

Integrerad bälteskudde (Integrated Booster Cushion) – finns som fabriksmonterat tillval.

Typgodkännande: E5 04189

(B)

L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.

U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.

UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd i denna viktklass.

B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.

  1. 1 Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.