Fjärrnyckel – räckvidd

Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har en räckvidd på ca 20 meter från bilen.

Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå närmare och gör ett nytt försök.

 OBS

Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas upp med nyckelbladet.

Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då motorn går eller nyckelläge I eller II är aktivt och om alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.

När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar meddelandet och ljudpåminnelsen upphör efter att antingen/eller:

  • Fjärrnyckeln har satts in i startlåset.
  • Hastigheten överstiger 30 km/h (ca 20 mph).
  • OK-knappen har tryckts in.