BLIS – symboler och meddelanden

I situationer där BLIS (Blind Spot Information)-funktionen uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt given rekommendation.

Exempel på meddelanden:

MeddelandeInnebörd
BLIS PÅBLIS-systemet är aktiverat.
BLIS Service erfordrasBLIS ur funktion – kontakta en verkstad.
BLIS Kamera blockeradBLIS-kamera är täckt av smuts, snö eller is – rengör linserna.
BLIS Reducerad funktion

Nedsatt funktion i dataöverföringen mellan BLIS-systemets kamera och bilens elsystem.

Kameran återställer sig själv när dataöverföringen mellan BLIS-systemets kamera och bilens elsystem återgår till det normala.

BLIS AVBLIS-systemet är avstängt.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

Relaterade dokument