Låsning/upplåsning – utifrån

Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln. Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp samtliga dörrar och bakluckan samtidigt. Olika sekvenser för upplåsning kan väljas, se .

För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste förardörren vara stängd – om någon av de övriga dörrarna eller bakluckan är öppen, låses den/dessa och larmet aktiveras först när den/de stängs. För bilar utrustade med nyckelfritt låssystem* måste samtliga dörrar och baklucka vara stängda.

 OBS

Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.

Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln inte fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås eller lås då upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning.

 OBS

Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet – larmet stängs av då fjärrnyckeln trycks in i startlåset.

 Varning

Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln – det går därefter inte att öppna några dörrar inifrån med dörreglagen.

För mer information, se Blockerat låsläge*.

Automatisk återlåsning

Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning, låses alla lås igen automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar med larm, se Larm.)

  1. * Tillval/tillbehör.