Låsning/upplåsning – indikering

När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
  • Låsning – en blinkning och backspeglarna fälls1 in.
  • Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls1 ut.

Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås har låsts, efter att dörrarna stängts.

Att välja funktion

Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning med ljus kan ställas in i bilens menysystem MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

  1. 1 Endast bilar med el-infällbara backspeglar.

Relaterade dokument