Lastindex och hastighetsklass

Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .

XC70

Motor

man/

aut

Lägst tillåtna lastindex (LI)1Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)2
T5B4204T11aut95H
T5 AWDB5254T14aut95H
T5 AWDB5254T12aut95H
D4D4204T5man/aut95V
D4 AWDD5244T17man/aut95H
D4 AWDD5244T12man/aut95H
D5 AWDD5244T20aut95H
  1. 1 Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
  2. 2 Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.