Lastsäkring

På båda sidor i bilens lastutrymme finns fasta fästpunkter avsedda till förankring av last.
P3-V70/XC70-14w20 Lastsäkringspunkter fasta öglor
Fästpunkternas placering i lastutrymmet.

De fast fixerade fästpunkterna är placerade i lastskenorna i lastrumsgolvet. I bilden ovan visas två av fästpunkterna i golvet i uppfälld position. Grundpositionen för dem är nedfälld.

 Varning

Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.

Spänn alltid fast stora och tunga saker med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.

 Viktigt

Använd inte spännband med utväxling eftersom de kan dra sönder fästpunkterna.

 OBS

Lämplig bredd på lastsäkringsband är ca 25 mm.

Relaterade dokument