MY CAR – röstinställningar

Menyalternativ röstinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. röstinstruktioner och kommandolista för röststyrning.
Inställningar för röststyrning

Läs om

Instruktioner
Hjälpfunktioner för röststyrning
Lista över kommandon
Globala kommandon
Navigationskommandon
Radiokommandon
Mediakommandon
Telefonkommandon

Navigationskommandon gäller endast om Volvos navigationssystem* är installerat.

Röststyrning – snabbkommandon
Användarinställning
Grundinställning
Användaranpassad
Röststyrning – inställningar
Röstträning
Hjälpfunktioner för röststyrning
Uppläsningshastighet
Snabb
Medium
Långsam
Röststyrning – inställningar
  1. * Tillval/tillbehör.