Färdbroms – nödbromsförstärkning

Nödbromsförstärkning EBA (Emergency Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan.

EBA känner av förarens sätt att bromsa och ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när trycket på bromspedalen minskas.

 OBS

När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs. Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.