Fjärrnyckel – förlust

Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

De återstående fjärrnycklarna ska tas med till Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur systemet.

Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

Relaterade dokument