Start/Stop* – motorn stoppar inte

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus.

Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad, auto-stoppar motorn inte alltid.

Motorn auto-stoppar inte om:

VillkorM/A1
bilen inte först uppnått ca 8 km/h (5 mph) efter nyckelstart eller senaste auto-stopp.M + A
föraren öppnat säkerhetsbältets lås.M + A
startbatteriets kapacitet är under lägsta tillåtna nivå.M + A
motorn inte har normal driftstemperatur.M + A
yttertemperaturen är omkring fryspunkten eller över ca 30 °C.M + A
vindrutans elektriska uppvärmning aktiveras.M + A
miljön i kupén avviker från förvalda värden – indikeras av att kupéfläkten har ett högt varvtal.M + A
bilen backas. M + A
startbatteriets temperatur är under fryspunkten eller för hög. M + A
föraren gör större rattrörelser.M + A
avgassystemets partikelfilter är fullt – först efter att en automatisk reningscykel utförts (se Dieselpartikelfilter (DPF)), återaktiveras den tillfälligt avstängda Start/Stop-funktionen.M + A
vägbanan är mycket brant.M + A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens elsystem.M + A
motorhuven öppnats2.M + A
växellådan inte har normal driftstemperatur.A
det atmosfäriska lufttrycket understiger motsvarande 1500–2500 m.ö.h. – aktuellt lufttryck varierar med rådande väderlek.A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.A
växelväljaren är i S-läge3 eller "+/–".A
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
  3. 2 Endast med vissa motorer.
  4. 3 Sportläge.