Rostskydd

Bilen fick ett mycket noggrant och komplett rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen består av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum, slutna sektioner och sidodörrar.

Kontroll och underhåll

Bilens korrosionsskydd behöver normalt inte underhållas, men att hålla bilen ren bidrar alltid till att ytterligare minska risken för korrosion. Starkt alkaliska eller sura rengöringsvätskor skall alltid undvikas på blanka prydnadsdetaljer. Eventuella stenskott bör åtgärdas så snart de upptäcks.

Relaterade dokument