Däck – skötsel

Däckens funktion är bland annat att bära last, ge grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och skydda hjulet mot slitage.

Köregenskaper

Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.

Däckens ålder

Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.

Nya däck

P3-1020-Däckens ålder

Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan för undan. Eftersträva därför att få så färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets DOT-märkning (Department of Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.

Sommar- och vinterhjul

När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de märkas upp med vilken sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och H för höger.

Slitage och underhåll

Rätt däcktryck ger jämnare slitage. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits.

För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med 10000 km intervall.

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.

 Varning

Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll av bilen.

Förvaring

Hjul med monterade däck ska förvaras liggande eller upphängda – inte stående.