Parkeringshjälp* – felindikering

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Symbol information

Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och textmeddelande Parkeringshjälp Service erfordras visas, är parkeringshjälpen ur funktion.

 Viktigt

Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som avger samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.

Exempel på sådana källor är bland annat signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.

  1. * Tillval/tillbehör.