Lampbyte – halvljus

Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.

 OBS

Gäller bilar med halogen-strålkastare.
p3007 lampor, halvljus, halogen
Ta loss täcklocket.
Lossa kontaktstycket från lampan.

Lossa lampan genom att trycka hållaren neråt.

Passa in den nya lampan i sockeln och snäpp fast den. Den kan bara sättas fast på ett sätt.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

Relaterade dokument