Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.

Funktionen kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
Rattens knappsats och kombiinstrument.
 1. Ikon röd cirkel 1Farthållare – På/Av.
 2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
 3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge
 4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera hastighet.
 5. Ikon röd cirkel 5Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
 6. Ikon röd cirkel 6Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).

Tillfällig deaktivering – beredskapsläge

För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
 • Tryck på rattknapp Ikon avaktivering farthållare.
>Kombiinstrumentets markering (5) och symbol (6) skiftar färg från VIT till GRÅ – Farthållaren är temporärt urkopplad.

Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp

Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs automatiskt i beredskapsläge om:
 • färdbromsen används
 • kopplingspedalen är nertryckt längre än 1 minut1
 • växelspaken/-väljaren förs till N-läge
 • föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

Automatiskt beredskapskapsläge

Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i beredskapsläge om:
 • hjulen tappar väggreppet
 • motorvarvtalet är för lågt/högt
 • hastigheten sjunker under 30 km/h (20 mph).

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.