Farthållare* – stänga av

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.

Här beskrivs hur den stängs av.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
Rattens knappsats och kombiinstrument.
  1. Ikon röd cirkel 1Farthållare – På/Av.
  2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge
  4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera hastighet.
  5. Ikon röd cirkel 5Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
  6. Ikon röd cirkel 6Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).

Farthållaren stängs av med rattknapp (1) eller genom att stänga av motorn – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten och kan sedan inte återupptas med Ikon farthållare 5-knappen.

  1. * Tillval/tillbehör.