City Safety™ – handhavande

City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.

På och Av

 OBS

Funktionen City Safety™ aktiveras automatiskt vid motorstart.

I vissa situationer kan det vara önskvärt att stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.

City Safety™ hanteras i menysystemet MY CAR MY CAR och efter motorstart kan funktionen stängas av på följande sätt:

  • Sök i MY CAR fram Förarstödsystem och välj alternativ Av vid City Safety.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om systemet var avstängt när motorn stängdes av.

 Varning

Lasersensorn sänder ut laserljus även när City Safety™ är manuellt avstängd.