Alkolås* – funktioner

Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.
P3-0946 Alkolås
  1. Ikon röd cirkel 1Munstycke för utandningsprov.
  2. Ikon röd cirkel 2Knapp för förarbyte.
  3. Ikon röd cirkel 3Sändarknapp.
  4. Ikon röd cirkel 4Spänningsindikator.
  5. Ikon röd cirkel 5Lampa för resultat av utandningsprov.
  6. Ikon röd cirkel 6Lampa indikerar klart för utandningsprov.

 OBS

Förvara alkolåset i dess hållare. Alkolåset aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
  1. * Tillval/tillbehör.