Automatisk radiofrekvensuppdatering (AF)

Funktionen väljer automatiskt den starkaste sändaren för den inställda radiostationen och kan aktiveras för FM-radio.

För att finna en stark sändare kan funktionen i undantagsfall behöva söka igenom hela FM-bandet.

Om den inställda radiostationen är sparad som förval byter funktionen inte sändare även om automatisk radiofrekvensuppdatering är aktiverad.

För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-källans normalvy på OK/MENU och välj Alternativ frekvens (AF).