Körning med släpvagn* – automatisk växellåda

Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
  • En automatisk växellåda väljer optimal växel relaterat belastning och motorvarv.
  • Vid överhettning tänds en varningssymbol i kombiinstrumentet tillsammans med ett meddelande som visas i informationsdisplayen – följ given rekommendation.

Branta stigningar

  • Spärra inte automatväxellådan med en högre växel än vad motorn "orkar med" – det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och lågt motorvarv.

Parkering i backe

Tryck ner färdbromsen.
Aktivera parkeringsbromsen.
För växelväljaren till läge P.
Släpp färdbromsen.
  • Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
  • Använd stoppklossar för att blockera hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.

Start i backe

Tryck ner färdbromsen.
För växelväljaren till körläge D.
Frigör parkeringsbromsen.
Släpp färdbromsen och kör iväg.
  1. * Tillval/tillbehör.