MY CAR – fordonsinställningar

Menyalternativ fordonsinställningar i menykälla MY CAR hanterar många av bilens funktioner, t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för dörrar.
Fordonsinställningar
Läs om
Bilnyckelminne
Av
Låsinställningar för dörrar
Automatisk billåsning
Av
Upplåsning
Alla dörrar
Förardörr, sedan alla
Nyckelfri upplåsning
Alla dörrar
Valfri dörr
Dörrarna på samma sida
Framdörrar
Låsljud
Av
Indikeringsljus låsning
Av
Indikeringsljus upplåsning
Av
Reducerad larmnivå
Aktivera reducerad larmnivå
Av
Fråga vid urstigning
Av
Backspegelsinställningar
Fäll in speglar vid låsning
Av
Vinkla vänster backspegel
Av
Vinkla höger backspegel
Av
Ljusinställningar
Trygghetsbelysning
Av
30 sek
60 sek
90 sek
Ledbelysning
Av
30 sek
60 sek
90 sek
Trippel blinkersindikation
Av
Varselljus
Av
Temporär vänstertrafik
Av

eller

Temporär högertrafik
Av
Aktiva kurvljus
Av
Extra helljus
Av
Automatiskt helljus
Av
Kalibrera däcktrycket
Tryckövervakning
Av
Rattmotstånd
Låg
Medium
Hög
Hastighet i infotainment display
Av
Återställ fordonsinställningar

Alla menyer i Fordonsinställningar får ursprunglig fabriksinställning.