Farthållare* – återuppta inställd hastighet

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.

Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge är det möjligt att återuppta inställd hastighet.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
Rattens knappsats och kombiinstrument.
  1. Ikon röd cirkel 1Farthållare – På/Av.
  2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge
  4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera hastighet.
  5. Ikon röd cirkel 5Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
  6. Ikon röd cirkel 6Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).

För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:

  • Tryck på rattknapp Ikon farthållare 5.
>Kombiinstrumentets markering (5) och symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter den senast lagrade hastigheten.

 OBS

En markant hastighetsökning kan följa efter att hastigheten återupptagits med Ikon farthållare 5-knappen.
  1. * Tillval/tillbehör.