Subvencije za električna vozila

Subvencije za fizične osebe

Z namenom ohranjanja okolja Eko sklad fizičnim osebam nudi finančne spodbude ob nakupa novega 100 % električnega vozila. Višina subvencij za električna vozila v letu 2022 za fizične osebe:

- Do 4.500 €**

za nove 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1)

- Do 3.500 €**

za testne 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1)

Oddaja vloge in dokumentacije na Eko sklad – postopek pridobitve subvencije

Subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo lahko zaprosite po nakupu vozila s predpisanim obrazcem - vlogo, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije.

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila za fizične osebe:

• nakup in registracija novega električnega vozila,
• oddaja vloge na Eko sklad (oddaja prek elektronske pošte ali po navadni pošti),
• prejem potrjene odločbe o sofinanciranju s strani Eko sklada čez približno 3 mesece,
• nakazilo subvencije na TRR vlagatelja v 60 dneh od vročene oz. izdane odločbe.

Vlogo lahko oddate po pošti ali eletronsko na elektronski naslov vloge@ekosklad.si, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga, vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno.

customer service

Dokumentacija za Eko Sklad

Vsi potrebni dokumenti za fizične osebe: • izpolnjena vloga za Eko sklad, • kopija računa novega vozila in dokazilo o plačilu, • kopija prometnega dovoljenja, • kopija potrdila o skladnosti vozila.

Finančne olajšave in ugodnosti za pravne osebe 2022

7. 1. 2022, po objavi zaključka javnega poziva 85SUB-EVPO20 v Uradnem listu RS za pravne osebe, so stopile v veljavo nove spremembe glede subvencioniranja električnih vozil. Subvencija pri nakupu vozil za pravne osebe je ukinjena, možen pa je odbitek DDV pri nakupu vozil do 80.000 EUR bruto.

Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100 % električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila.*** Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100 % električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride.

Novosti v letu 2022:

1. Možnost odbitka DDV pri nakupu za pravne osebe:***
• pri nakupu novih 100 % električnih vozil z vrednostjo do 80.000 € (vključno z DDV in drugimi dajatvami),
• pri servisiranju in nakupu nadomestnih delov za vozila.

2. Odpravljena boniteta za električna vozila 2022:

Električni avtomobili: boniteta 0 EUR (za primerjavo: bencinska in dizelska vozila kar 1,5 %), ne glede na vrednost vozila. Boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Točne informacije najdete v noveli Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila. 

* Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani Eko sklada, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Vse informacije na tej spletni strani glede pridobitve subvencije so izključno informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani Eko sklada. VCAG d.o.o. ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh Eko sklada, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga.

** Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti. Z novim javnim pozivom pa je najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 EUR bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije (v kolikor prodajalec omogoča najem baterije).

*** Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100 % električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 EUR (vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100 % električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride.