DOŽIVLJENJSKO JAMSTVO STRANKI ZA ORIGINALNE VOLVO REZERVNE DELE

Zagotovljena kakovost

Z doživljenjskim jamstvom stranki za originalne Volvo rezervne dele so popravila, opravljena na vašem Volvu, krita za napake v materialu ali izdelavi toliko časa, kot ste lastnik vozila.

Worry free

Več brezskrbnosti

Če boste popravilo vašega Volva zaupali našim serviserjem, boste upravičeni do našega doživljenjskega jamstva stranki za originalne Volvo rezervne dele. Zato boste, ne glede na to koliko kilometrov prevozite z vašim Volvom, z našimi servisnimi strokovnjaki in originalnimi Volvo rezervnimi deli, brezskrbnejši.

Official retailers

Na voljo samo pri Volvo pooblaščenih servisih

Na voljo samo pri Volvo pooblaščenih servisih Volvo Cars jamči, da bodo vsi deli, nameščeni pri Volvo pooblaščenih servisih, brez napak v materialu ali izdelavi. Jamstvo ne velja za dodatno opremo in potrošni material ter dele, ki bi jih bilo potrebno zamenajti zaradi zunanjih vplivov. Za celotne pogoje in določila izberite spodnjo povezavo.

Kaj želite izvedeti o doživljenjskem jamstvu stranki za originalne Volvo rezervne dele (CLPW)?

Ko vozilo zamenja lastništvo, CLPW preneha veljati, tudi če je vozilo prodano sorodniku, oz. znotraj družinskega kroga.

Za nova vozila velja tovarniška garancija, kot je navedeno v servisni knjižici.

CLPW koncept velja za dele, kupljene po uradni objavi na lokalnem trgu.

Ne. Brez računa (ali drugega dokumenta o nakupu), ni možno uveljavljati pravice iz naslova CLPW. V primeru izgube računa, se pozanimajte pri vašem Volvo partnerju, ali je možno pridobiti kopijo računa.

Če ste kupili del iz naslova CLPW, boste iz tega naslova deležni pomoči pri pooblaščenem Volvo servisu tudi v drugi državi. V bistvu bo veljal enak postopek kot za običajno garancijo.

Ne.

Ne, pravice iz naslova CLPW lahko uveljavljate le, če je bil del vgrajen pri pooblaščenem Volvo servisnem partnerju in je bil izdan veljavni račun z osebnimi podatki.

Ne, pravice iz naslova CLPW lahko uveljavljate le za dele, ki so kupljeni in vgrajeni pri pooblaščenem Volvo servisu.

Da, tudi za tovrstne dele veljajo vse pravice iz naslova CLPW.

Deli kot npr. menjalnik, AC kompresor ali volanski mehanizem so zajeti v program CLPW, medtem ko potrošni deli oz. deli ki so predmet obrabe, kot npr. zavorne obloge ali metlice brisalcev, niso vključeni. Natančen seznam je naveden v CLPW priročniku.

Da. Tudi drugi del, ki je posledično poškodovan zaradi okvare dela iz naslova CLPW, bo zamenjan brezplačno.

Da, vendar le v primeru, ko bi bila njihova menjava potrebna kmalu po vgradnji iz neznanih razlogov in obstaja sum da gre za napako v materialu. V tem primeru bomo takšen del zamenjali iz naslova CLPW.

Da. Tudi za takšen del, ki je bil plačan le delno s strani stranke, veljajo enake pravice iz naslova CLPW.

Ne. Dokler je vozilo prijavljeno na isto osebo v trenutku nakupa in zamenjave dela.

Ne, pravice iz naslova CLPW veljajo le, če je stranka del plačala.

Da, za dele, za katere je stranka plačala le del zneska, veljajo enake pravice CLPW.

Da, krito je oboje, tako znesek rezervnega dela, kot tudi strošek zamenjave.

Ne. Gre za dodatno ugodnost za stranke, pri kateri finančno plat v celoti prevzame uvoznik.

Takšni primeri bodo obravnavani kot doslej. Če obstaja posebna pogodba, veljajo določila iz te pogodbe tudi v bodoče. V nasprotnem primeru lahko podjetja oddajo vlogo za uveljavljanje pravic iz naslova CLPW, vendar je pri tem potrebno ugotoviti, ali gre dejansko za napako v izdelku.

Ne. Stranke ne želimo obvezati, da opravljajo redne servisne preglede pri pooblaščenem Volvo servisu, pogoj pa je, da je vozilo vzdrževano po Volvo standardih.