Različica članka 2021.117.0

Obvestilo o zasebnosti za vozila Volvo

Veljavno od:

Objavljeno:

V tem obvestilu o zasebnosti je pojasnjeno, kako družba Volvo Car (opredeljena spodaj) obdeluje podatke iz avtomobila, kadar stranke uporabljajo vozila Volvo in povezane storitve, ki jih nudi družba Volvo Cars.

V tem dokumentu je obrazložena obdelava osebnih podatkov, povezana s funkcijami najnovejših vozil Volvo, ne vsebuje pa pojasnil o delovanju funkcij. Te informacije najdete v uporabniškem priročniku ustreznega modela. Upoštevajte, da v primeru razlik med tem obvestilom in uporabniškim priročnikom glede obdelave osebnih podatkov obvelja, kar je zapisano v tem obvestilu. Nadalje, ker so v uporabniškem priročniku obrazložene vse funkcije, so lahko v njem navedeni podatki, ki jih bodisi obdelujejo druge funkcije poleg spodaj navedenih – te funkcije podatke obdelujejo lokalno (podatki ne zapustijo vozila), zato niso obravnavani kot osebni podatki, ki jih obdeluje družba Volvo Cars – bodisi se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo tretje osebe kot ločeni upravljavci (npr. Google v primeru informacijsko-razvedrilnega sistema Android Automotive).

Nadalje, ker je obdelava podatkov odvisna od storitev, s katerimi je opremljeno vozilo, ter storitev, ki jih lahko sami aktivirate, je v tem dokumentu zajet največji možni obseg obdelave. Razume se, da pri vozilih starejših modelov in pri novejših modelih, ki z določenimi funkcijami niso opremljeni, do obdelave, povezane s temi funkcijami, ne prihaja.

To obvestilo o zasebnosti ne velja za:

 • posebna vozila (npr. policijska vozila);
 • obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja izključno v avtomobilu (lokalna obdelava);
 • obdelavo osebnih podatkov v okviru vaše komunikacije z enim od naših prodajalcev (npr., ko kupujete vozilo);
 • vašo uporabo programske opreme in aplikacij/storitev tretjih oseb v avtomobilu (npr. Android Automotive in katera koli aplikacija v informacijsko-razvedrilnem sistemu vozila);
 • vašo uporabo mobilnih aplikacij družbe Volvo Cars, npr. aplikacije Volvo On Call ali Volvo Cars;
 • vašo uporabo koristnih storitev tretjih oseb na podlagi podatkov iz vozila (npr. avtomobilsko zavarovanje na podlagi dejanske vožnje);
 • dostop do internetne povezave v vozilu, ki jo zagotavlja vaš mobilni operater neodvisno od družbe Volvo Cars.

V nadaljevanju najdete odgovore na spodnja vprašanja:

 1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?
 2. Katere osebne podatke obdelujemo in kako?;
 3. Vaše pravice v zvezi o obdelavo osebnih podatkov
 4. Informacije za stik
 5. Spremembe tega obvestila

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Pravna oseba, ki je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s službo za stranke, je Volvo Car Corporation, s sedežem na Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švedska, in z matično številko podjetja 556074-3089, v nadaljevanju "Volvo Cars", "mi" ali "nas". V določenih primerih obdelavo osebnih podatkov izvaja več upravljavcev skupaj; v teh primerih so navedeni v ustreznih poglavjih. Vendar pa za vse te primere velja, da so se skupni upravljavci dogovorili, da vam informacije zagotavlja družba Volvo Cars in da lahko pri njej uveljavljate svoje pravice (glejte 3. poglavje v nadaljevanju).

2. Katere osebne podatke obdelujemo in kako?

2.1. Obdelava osebnih podatkov med vožnjo

2.1.1. Analiza podatkov vozila

Podatke vozila (navedene spodaj) obdelujemo za namen pridobivanja statističnih informacij o naših vozilih in njihovi uporabi. Te podatke uporabljamo za raziskovalno-razvojne namene, zlasti za izboljšanje in spremljanje kakovosti vozil in njihovih varnostnih funkcij. Uporabljamo jih tudi za upravljanje garancijskih obveznosti družbe Volvo Cars in izpolnjevanje zakonske obveznosti spremljanja izpustov.

Uporabljene kategorije podatkov:

 • identifikacijska številka vozila (VIN);
 • ID-oznake strojne in različic programske opreme vozila;
 • diagnostične kode napak (DTC).

Družba Volvo Cars zbira tudi naslednje podatke o visokonapetostnem akumulatorju (če je primerno):

 • ID visokonapetostnega akumulatorja, kapaciteta in stanje;
 • informacije o trgu vozila;
 • informacije o polnilnih postajah (npr. razpoložljivost, vrsta napajanja, ID polov, ipd.);
 • diagnostične podatke med polnjenjem (npr. čas trajanja, napolnjenost, nihanje toka ipd.).

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je vaše soglasje (člen 6.1.a. uredbe GDPR).

Identifikacijsko številko vozila (VIN), ID-oznake strojne in različic programske opreme vozila in diagnostične kode napak (DTC) hranimo 2 leti, podatke o visokonapetostnem akumulatorju vozila pa vso življenjsko dobo akumulatorja.

Za hibridna in električna vozila družbi Volvo Cars in Polestar Performance AB (švedsko podjetje s sedežem na Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gothenburg, Švedska, v nadaljevanju "Polestar") skupaj zbirata podatke svojih vozil. Zgoraj navedeni podatki analiz, ki si jih izmenjujeta družbi Volvo Cars in Polestar, so popolnoma tehnični in ne vsebujejo dejanskih podatkov strank. Podatke analiz, zbrane prek platform družb Volvo Cars in Polestar, si družbi izmenjujeta za namene izboljševanja in spremljanja kakovosti vozila ter delovanja električnih, hibridnih in varnostnih funkcij.

Družbi Volvo Cars in Polestar sta skladno z GDPR obravnavani kot skupna upravljavca podatkov in kot taka soodgovorna za obdelavo podatkov. Družbi Volvo Cars in Polestar sta se dogovorili, da je družba Volvo Cars odgovorna za zagotavljanje informacij strankam ter da lahko stranke pravice, ki jim jih zagotavlja GDPR, uveljavljajo pri družbi Volvo Cars in v zvezi z družbo Volvo Cars. Več o tem lahko preberete v 3. poglavju spodaj (Katere pravice imate v zvezi s podatki, ki jih obdelujemo?).

2.1.2. Posodobitve programske opreme na daljavo

Za namene vzdrževanja programske opreme vozila in neposredno zagotavljanje potrebnih posodobitev obdelujemo naslednje podatke:

 • identifikacijska številka vozila (VIN);
 • različice programske opreme vozila;
 • diagnostične kode napak in
 • datum izdelave vozila.

Zgoraj navedeno obdelavo podatkov izvajamo na podlagi vašega soglasja (člen 6.1.a. uredbe GDPR). Če zavrnete posodobitve programske opreme na daljavo, onemogočite uporabo naših posodobljenih storitev oziroma jih ne morete uporabljati v celoti. Neizvajanje posodobitev prav tako poveča nevarnost kibernetskih vdorov tako kot pri drugih pametnih napravah. Lahko pa se odločite, da vam posodobitve namestijo v eni od naših servisnih delavnic. 

Evidence posodobitev programske opreme vozila hranimo vso življenjsko dobo vozila.

2.1.3. Storitev Connected Safety

Naša vozila so opremljena z dodatno varnostno funkcijo Connected Safety, ki vas obvešča o trenutnih prometnih razmerah na poti. Te informacije temeljijo na komunikaciji med vašim in drugimi vozili, ki imajo aktivirano funkcijo Connected Safety (osebna in tovorna vozila Volvo). Te informacije se uporabljajo za zgodnje opozarjanje voznikov na spremembe v prometnih razmerah v obliki ustreznih opozoril, ki vozniku omogočajo prilagoditev načina vožnje. Podatkov, ki vključujejo osebne podatke, zlasti o voznikovi identiteti, si vozila ne izmenjujejo med seboj. Če se v vašem vozilu aktivirajo opozorilne lučke za nevarnost ali vaše vozilo zazna manjši oprijem pnevmatik na cestišču, bodo ti podatki poslani vozilom, ki se približujejo vašemu položaju.

Storitev Connected Safety hkrati posreduje opozorila o nevarnosti na poti (npr. spolzka cesta, vklop opozorilnih lučk) in zbira naslednje podatke iz vašega vozila za uporabo v okviru te storitve:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • informacije o internetni povezavi (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth),
 • vklop opozorila o spolzki cesti,
 • vklop opozorilnih luči,
 • časovne žige posameznih opozoril,
 • lokacijo opozorila,
 • trirazsežne podatke zemljevida.

Zgoraj navedeno obdelavo podatkov izvajamo v okviru zagotavljanja storitev za vas (čl. 6.1.b. GDPR). Storitev lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

Poleg tega prej omenjene podatke obdelujemo anonimno in pošiljamo družbi Volvo Trucks (v okviru storitve Connected Safety) in agencijam za promet (za namene preprečevanja in zmanjšanja prometne nevarnosti).

Te podatke hranimo 1 teden, nato jih izbrišemo ali anonimiziramo.

2.1.4. Obveščanje o prometnih razmerah

Storitev obveščanja o prometnih razmerah omogoča prejemanje informacij o prometnih razmerah ponudnika storitev, ki je tretja oseba.

Podatki, ki jih zbiramo iz vozila:

 • Položaj in hitrost vozila – ta podatka posredujemo tretjemu ponudniku storitve za namen izračunavanja zastojev in obveščanja drugih voznikov o morebitnih zastojih; tretji ponudnik storitve prejema anonimne podatke.
 • Identifikacijska številka vozila (VIN) – uporablja se za preverjanje, ali ima vozilo veljavno naročnino za to storitev.

Modeli avtomobilov, ki so opremljeni s senzorji za sprotno prepoznavanje znakov med vožnjo, to funkcijo izvajajo z lokalno obdelavo.

Zgoraj navedeno obdelavo podatkov izvajamo v okviru zagotavljanja storitev za vas (čl. 6.1.b. GDPR). Storitev lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

Družba Volvo Cars bo hranila podatke, dokler bo naročnina veljavna. Ko naročnina poteče, bomo podatke o številki VIN, hitrosti, in položaju hranili še največ 90 dni, razen če veljavna lokalna zakonodaja določa daljše obdobje.

2.1.5. Govorna sporočila

Govorna sporočila so funkcija, ki jo imajo izključno modeli vozil, ki niso opremljeni s sistemom Android Automotive – novejša vozila nimajo storitve posredovanja govornih sporočil družbe Volvo Cars, temveč uporabljajo možnost uporabe funkcije Google Assistant. Govorna sporočila so del večjega sistema glasovnega upravljanja, s katerim lahko nadzirate funkcije informacijsko-razvedrilnega sistema ter ustvarjate in pošiljate SMS-sporočila. Govorna sporočila zagotavlja tretji ponudnik storitve, zato obdelava teh podatkov v vozilu ni mogoča. Če želite uporabljati funkcijo glasovnega upravljanja, jo morate aktivirati. Glasovno upravljanje ostane aktivirano, dokler ga ne izklopite, oziroma se samodejno izklopite, če se trikrat ne odzovete na pozive sistema.

Kadar uporabljate sistem glasovnega upravljanja, se obdelujejo naslednji podatki:

 • posneti glasovni podatki oziroma ukazi,
 • identifikacijska številka vozila (VIN) – uporablja se za preverjanje, ali ima vozilo veljavno naročnino za to storitev,
 • telefonska številka.
 • besedilno sporočilo, ki ga ustvari storitev tretje osebe, sistem shrani v oblaku, nato pa ga pošlje nazaj in shrani v vozilu. To besedilno sporočilo lahko nato pošljete kot SMS.

Tovrstno obdelavo podatkov izvajamo v okviru zagotavljanja glasovnega upravljanja in povezanih storitev na podlagi pogodbe, sklenjene z vami (čl. 6.1.b. GDPR). Če nam ne posredujete podatkov, ne morete uporabljati sistema glasovnega upravljanja.

Posnete glasovne podatke bomo posredovali tretjemu ponudniku storitve, da vam bomo lahko zagotavljali storitev. Povratno besedilno sporočilo nam tretji ponudnik storitve pošlje nazaj, nakar se shrani v vozilu. Tretji ponudnik storitve je ločen upravljavec teh podatkov.

2.2. Obdelava v primeru prometne nesreče

V primeru prometne nesreče ali skorajšnjega trčenja bomo naslednje vaše osebne podatke določen čas obdelovali za naslednje namene:

2.2.1. Snemalnik podatkov o aktivni varnosti (ASDR)

Glavni namen funkcije snemalnika podatkov o aktivni varnosti ("Active Safety Data Recorder", ASDR) je beleženje podatkov, povezanih s prometnimi nesrečami oziroma skorajšnjimi trčenji. Te podatke naš raziskovalno-razvojni oddelek obdeluje, da bi bolje razumeli okoliščine, v katerih prihaja do prometnih nesreč, telesnih poškodb ali materialne škode.

Če omogočite to funkcijo, družba Volvo Cars zbira in obdeluje spodaj navedene podatke za namene prihodnjega razvoja in reklamacij v zvezi s sistemi aktivne varnosti:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • vrsto sproženega varnostnega dogodka in njegove ponovitve,
 • slike sprednje kamere, zajete 4 sekunde pred dogodkom skorajšnjega trčenja in po njem,
 • lokacijo vozila v trenutku dogodka.

Ta funkcija beleži samo podatke pomembnih trčenj in skorajšnjih trčenj. Med normalno vožnjo ne beleži podatkov.

Zgoraj navedene podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja (čl.  6.1.a. GDPR) in jih hranimo 10 let, nato pa jih izbrišemo ali anonimiziramo.

2.2.2. Snemalnik podatkov o dogodkih (EDR)

Vozilo shranjuje z varnostjo povezane podatke o prometnih nesrečah in skorajšnjih trčenjih s snemalnikom podatkov o dogodkih (Event Data Recorder, EDR), ki ga imenujemo tudi "črna skrinjica" vozila. Ti z varnostjo povezani podatki vključujejo:

 • delovanje sistemov vozila v danem trenutku,
 • ali so bili varnostni pasovi voznika in sopotnikov pripeti;
 • kako močno (če sploh) je voznik pritiskal stopalko za plin ali zavoro in
 • kako hitro se je vozilo peljalo v danem trenutku.

Običajno se podatki beležijo 30 sekund. Snemanje se vklopi samo v primeru pomembnih trčenj in skorajšnjih trčenj. Med normalno vožnjo snemalnik ne beleži podatkov. Zabeleženi podatki ne vključujejo podatkov o vozniku ali geografski lokaciji prometne nesreče (skorajšnjega trčenja).

Zabeležene podatke družba Volvo Cars potrebuje tudi za izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki jih določajo zakonodaja ali pristojni organi (čl. 6.1.c. GDPR). Posredovanje tovrstnih podatkov nam torej nalaga zakonodaja.

2.2.3. Klic v sili (eCall)

Klic v sili (eCall) je ključna storitev v vseh sodobnih vozilih, ki so naprodaj v evropskem gospodarskem prostoru. Funkcija eCall samodejno sproži klic v sili v primeru hude prometne nesreče, ki jo sistem zazna na podlagi aktivacije enega ali več senzorjev v vozilu; to pomeni, da bo vozilo samo sprožilo klic v sili (eCall), če so potniki v vozilu nezavestni, vsi spodaj navedeni podatki iz vozila pa bodo samodejno poslani v klicni center. To funkcijo je mogoče sprožiti tudi ročno, in sicer tako, da pritisnete gumb SOS in ga držite najmanj 2 sekundi. Upoštevajte, da to ni priporočljivo, če ne potrebujete nujne pomoči, saj je zloraba te funkcije kaznivo dejanje po veljavni zakonodaji.

Ko se sproži klic v sili, sistem obdela naslednje podatke:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • pogon vozila in specifikacije motorja,
 • specifikacijo modela vozila,
 • uro dogodka,
 • lokacijo dogodka,
 • smer vožnje vozila.

Storitev "eCall" v vozilih se privzeto preusmeri k tretjemu ponudniku storitev (to imenujemo storitev tretjega ponudnika eCall oziroma TPS eCall). Izvajalec je odvisen od regije, podrobnejše podatke vam lahko posredujemo na zahtevo. To nastavitev lahko kadar koli spremenite v nastavitvah vozila in klic preusmerite v javno službo nujne pomoči (številka 112).

Podatke zbiramo samo v primeru sprožitve klica v sili eCall, dostop do njih pa imata samo družba Volvo Cars in tretja oseba, ki izvaja storitev (oziroma služba nujne pomoči, če jo izberete v nastavitvah). Vendar pa lahko prejemnik po potrebi podatke posreduje tudi drugi specializirani službi nujne pomoči (npr. za prevoz z rešilnim avtomobilom).

Te podatke obdelujemo z namenom zaščite ključnih interesov voznika in sopotnikov (čl. 6.1.d. GDPR) in na podlagi zakonsko predpisane obveznosti (čl. 6.1.c GDPR).

Osebne podatke bomo hranili 90 dni, obdelava pa je omejena na nujne primere, kot je navedeno.

2.2.4. Avtomobilska asistenca

Naša služba avtomobilske asistence vam pomaga v primeru izpraznjenih pnevmatik, okvare ali prometne nesreče. Če pritisnete črni gumb "On Call" v vozilu ali uporabite funkcijo klicanja v aplikaciji Volvo Cars (prej v aplikaciji Volvo on Call), vozilo samodejno pokliče službo avtomobilske asistence. Ta storitev je naročniška. Služba avtomobilske asistence bo vozniku poslala pomoč, na primer vlečno službo, kadar koli jo bo potreboval.

Storitev avtomobilske asistence zagotavljamo v sodelovanju z zavarovalnicami, te pa se razlikujejo od države do države. Za podrobnejše informacije se obrnite na nas. Zavarovalnice upravljajo klicni center, ki sprejme vaš klic.

Za zagotavljanje storitve bomo obdelovali naslednje podatke:

 • identifikacijska številka vozila (VIN);
 • pogon vozila in specifikacije motorja,
 • specifikacijo modela vozila,
 • uro klica,
 • lokacijo v času klica,
 • smer vožnje vozila.

Podatke zbiramo samodejno, vendar le na podlagi zahteve za avtomobilsko asistenco. Dostop do njih imata samo družba Volvo Cars in tretja oseba, ki izvaja storitev, vendar pa ta lahko podatke posreduje specializiranemu izvajalcu storitve, ki jo zahtevate (npr. vlečni službi).

Te podatke obdelujemo v okviru zagotavljanja storitve avtomobilske asistence (čl. 6.1.b GDPR). Podatke bomo hranili 8 let, razen podatkov o geolokaciji, ki jih izbrišemo po 90 dneh.

2.3. Obdelava, povezana z vzdrževanjem in popravili

2.3.1. Načrtovanje servisiranja

Funkcija načrtovanja servisiranja je dodatna storitev, ki vam pomaga pri vzdrževanju brezhibnosti vozila in upoštevanju garancijskih pogojev, in sicer tako, da vam pošlje poziv, da obiščite servisno delavnico. Funkcija načrtovanja servisiranja vas lahko, na primer, na podlagi dejanske uporabe vozila pozove, da je v vozilu treba zamenjati filtre prej ali pozneje, kot je določeno s fiksnim intervalom. Načrtovanje servisiranja deluje tako, da nenehno zbira in analizira nekatere diagnostične podatke vozila, ki omogočajo zgodnje prepoznavanje morebitnih težav v delovanju vozila in pripravo programa vzdrževanja pred obiskom servisne delavnice. Funkcija načrtovanja servisiranja nam pomaga tudi pri načrtovanju proizvodnje in dobav nadomestnih delov, kar je pomemben sestavni del naših trajnostnih ciljev in prizadevanj za zagotavljanje vrhunskega servisa in popravila z optimizacijo vsebine, logistike in izkoristka delavnic.

Za namene zagotavljanja načrtovanja servisiranja zbiramo naslednje podatke:

 • podatke o vozilu – identifikacijsko številko vozila (VIN), različice strojne in programske opreme;
 • stanje in statistiko delovanja sestavnih delov (motorja, dušilne lopute, krmiljenja, visokonapetostnega akumulatorja, zavor ipd.);
 • podatke o vožnji (prevoženi kilometri, ure delovanja motorja, vozne razmere, npr. mestna vožnja/vožnja po avtocesti ipd.).

Zgoraj navedeno obdelavo podatkov izvajamo v okviru zagotavljanja storitev za vas (čl. 6.1.b. GDPR). Storitev lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

Te podatke posredujemo svojim nacionalnim prodajnim podjetjem v vaši državi z namenom izvajanja dostav in naročanja ter priprave posebnih ponudb za vas (upoštevajte, da boste posebne ponudbe prejemali, samo če to izrecno potrdite). Načrtovanje servisiranja ni dejansko naročanje, zato servisne delavnice ne prejemajo nobenih podatkov.

Podatke, povezane z visokonapetostnim akumulatorjem vozila, in številko VIN bomo hranili 10 let zaradi spremljanja stanja akumulatorja. Druge podatke bomo hranili 3 leta.

2.3.2. Connected Service Booking

Zahtevo za rezervacijo termina lahko pošljete neposredno iz vozila v servisno delavnico in se tako dogovorite za servisiranje oziroma popravilo vozila. Če želite uporabljati to storitev, morate ustvariti račun Volvo ID in v njem registrirati svoje vozilo, ki mora biti tudi povezano z internetom. Več o tem, kako obdelujemo podatke, ko ustvarite račun Volvo ID, najdete tukaj.

Storitev Connected Service Booking je podobna storitvi digitalnega naročanja storitev v aplikaciji Volvo Cars. Družba Volvo Cars, nacionalni prodajalec znamke Volvo ali uvoznik v vaši državi in maloprodajno podjetje, ki izvaja servisne storitve, skupaj zagotavljajo izvajanje te storitve in podatke obdelujejo kot skupni upravljavci podatkov. Skupni upravljavci podatkov smo se dogovorili, da vam informacije zagotavlja družba Volvo Cars in da lahko pri njej uveljavljate svoje pravice (glejte 3. poglavje – Katere pravice imate v zvezi s podatki, ki jih obdelujemo?).

Ko nam pošljete zahtevo za rezervacijo termina, obdelujemo naslednje podatke:

 • vaše identifikacijske podatke (Volvo ID, e-poštni naslov, ime in priimek);
 • podatke o želeni storitvi (vrsta storitve, datum in ura, dodatno sporočilo za delavnico v besedilnem polju);
 • podatke, povezane z izbrano delavnico (npr. naziv, naslov);
 • odvisno od zahtevane storitve – identiteto vozila, različico programske opreme, diagnostične kode napak, zahteve glede servisa, čas od zadnjega servisa, ravni tekočin, število prevoženih kilometrov in vaš opis razloga za rezervacijo (ni obvezen);

te podatke posredujemo svojemu nacionalnemu prodajnemu podjetju v vaši državi in izbranemu maloprodajnemu podjetju (servisni/avtomehanični delavnici, ličarski delavnici, specialistu za obnovo vozila ali logistični službi za vozila).

Podatke bomo uporabili za rezervacijo servisnega termina, organizacijo izvedbe in za stik z vami v zvezi z naročeno storitvijo, oziroma neposredno na podlagi uporabe storitve, na primer pošiljanja potrditev in obvestil. Te podatke obdelujemo, kot je potrebno za izvajanje naročil, ki jih oddate. Drugače povedano – pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaše pogodbeno razmerje z nami (čl. 6.1.b. uredbe GDPR).

Vaše podatke bomo hranili 15 mesecev, vendar upoštevajte, da ima servisni partner Volvo, ki izvaja storitev, določene zakonske obveznosti glede dokumentiranja in hranjenja evidenc ter morebitno obveznost, da po potrebi razkrije vaše osebne podatke pristojnim organom (čl. 6.1 c. GDPR). Te informacije najdete v pravilniku o zasebnosti servisnega partnerja.

2.3.3. Diagnostično odčitavanje v servisni delavnici

Če servisiranje ali popravilo vašega vozila izvaja naš servisni center ali partner, vaše vozilo za ta namen poveže s poprodajnim diagnostičnim sistemom podatkov o vozilih ("VIDA"), s čimer pridobi naslednje podatke o okvari:

 • diagnoze,
 • kode napak,
 • podatke o vozilu (VIN, različica programske opreme) in stanje vozila.

Ti podatki so izključno tehnične narave in jih obdelujemo z namenom spremljanja kakovosti naših vozil in izvajanja obveznosti proizvajalca z vidika razvoja izdelkov in spremljanja varnosti (po potrebi). Te podatke hranimo vso življenjsko dobo vozila.

Te podatke obdelujemo v okviru prej omenjenega zakonitega poslovnega interesa (čl. 6.1.f. GDPR), v določenih primerih pa tudi za izpolnjevanje zakonskih in drugih uradnih obveznosti, kot so odpoklici (čl. 6.1.c. GDPR).

2.3.4. Poročanje o izpustih

Kadar obiščete pooblaščeno servisno delavnico znamke Volvo ali servisnega partnerja, zbiramo podatke o emisijah vozila, ki jih pošiljamo v svoj sistem z namenom poročanja po Uredbi (EU) 2021/392. Tovrstno zbiranje podatkov izvajamo ob vsakem servisiranju vašega vozila, razen če izvajalca servisa obvestite, da ugovarjate zbiranju podatkov.

Zbiramo naslednje podatke:

 • podatke o izpustih – predvsem skupno porabo goriva (v življenjski dobi), skupno prevoženo razdaljo (v življenjski dobi), skupni prenos električne energije iz omrežja v akumulator (v življenjski dobi) – v obliki različnih razčlenitev po Prilogi XXII Uredbe (EU) 2017/1151;
 • podatke o vozilu (VIN).

Podatke o izpustih hranimo, dokler ne izpolnimo svoje obveznosti poročanja.

2.3.5. Poročanje o programskih napakah

Ta funkcija družbi Volvo Cars pomaga pri zbiranju podatkov o programskih napakah. Podatke zbiramo, kadar obiščete pooblaščeno servisno delavnico znamke Volvo ali servisnega partnerja. Na podlagi teh poročil izvajamo popravke programskih napak in vzdržujemo programsko opremo. Poročila interno obdeluje družba Volvo Cars z namenom ugotavljanja posledic programskih napak.

Če omogočite to funkcijo, bo družba Volvo Cars zbirala in obdelovala naslednje podatke:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • diagnostiko zagona vozila,
 • konfiguracijo vozila,
 • lokalno konfiguracijo glavne enote,
 • diagnostiko sistema Android Automotive,
 • diagnostiko omrežja vozila,
 • različice programske opreme,
 • poročila in dnevniške datoteke za razvijalce.

Zgoraj navedeno obdelavo podatkov izvajamo na podlagi vašega soglasja (člen 6.1.a. uredbe GDPR). Ko navedene podatke obdelamo, jih po 90 dneh izbrišemo iz našega strežnika ali anonimiziramo.

2.4. Aplikacije tretjih oseb

Informacijsko-razvedrilni sistem novih modelov vozil uporablja operacijski sistem Google Android Automotive. Z vidika obdelave vaših osebnih podatkov je Google neodvisni upravljavec podatkov.

Ponudniki aplikacij tretjih oseb, ki jih prenesete iz trgovine Play, so neodvisni upravljavci podatkov, enako kot pri prenosu v pametni telefon. Za podrobnejše informacije glejte pogoje in določila posameznih ponudnikov storitev ter njihova obvestila o zasebnosti.

2.5. Zahteve organov pregona

Občasno od organov pregona (policija, carinska služba ipd.) prejmemo zahteve za posredovanje določenih vrst podatkov o naših vozilih. Na splošno jim podatke posredujemo samo na podlagi zakonsko predpisane obveznosti (čl. 6.1.c GDPR). Posredujemo jim tehnične podatke, ki niso povezani z nobeno posamezno osebo (npr. serijsko številko dela, povezano z določeno številko VIN, servisno zgodovino številke VIN ipd.).

Kadar od organov pregona prejmemo zahtevo za vaše osebne podatke, vendar jih nismo zakonsko obvezani posredovati, ocenimo dejansko nujnost in sorazmernost razkritja zahtevanih podatkov in se lahko odločimo za delno ali popolno razkritje zahtevanih podatkov (čl. 6.1.f.) GDPR).

Hranimo evidence prejetih zahtev in odgovorov nanje, če je mogoče, brez podatkov samih; to se ne obravnava kot dodatna obdelava osebnih podatkov.

3. Vaše pravice v zvezi o obdelavo osebnih podatkov

Kot oseba, na katero se nanašajo podatki, imate glede vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, posebne zakonske pravice na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vaše pravice so na kratko obrazložene v nadaljevanju, uveljavljate pa jih lahko z izpolnitvijo spodnjega namenskega obrazca.

 1. Pravica do umika privolitve: Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko privolitev kadar koli umaknete, kar bo veljavno od tistega trenutka dalje.
 2. Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate podatke v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas. Na zahtevo vam bomo zagotovili kopijo vaših osebnih podatkov. Če zahtevate dodatne kopije vaših osebnih podatkov, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino, ki temelji na administrativnih stroških. Imate pravico do informacij o naših zaščitnih ukrepih pri prenosu vaših osebnih podatkov v državo, ki je zunaj EU in EGP. Lahko zahtevate, da vam sporočimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne, in vaše osebne podatke prenašamo v državo, ki je zunaj EU in EGP.
 3. Pravica do popravka: Od nas lahko zahtevate popravke napačnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Prizadevamo si, da bi bili osebni podatki, ki jih hranimo, upravljamo ali redno uporabljamo, točni, popolni, ažurirani, ustrezni in skladni z najnovejšimi informacijami, ki so nam na voljo.
 4. Pravica do omejevanjaOd nas lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če:
  1. izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov za obdobje, v katerem bi mi morali preverjati točnost,
  2. je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave, ne pa izbrisa osebnih podatkov,
  3. vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov,
  4. nasprotujete obdelavi, medtem ko preverjamo, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi.
 5. Pravica do prenosljivostiPravico imate prejeti svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, in če je to tehnično izvedljivo, zahtevati, da vaše osebne podatke (ki ste nam jih posredovali) posredujemo drugi organizaciji, če
  1. vaše osebne podatke obdelujemo na avtomatiziran način;
  2. obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi ali pa je naša obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za uresničevanje ali izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste;
  3. nam sami posredujete svoje osebne podatke ali
  4. vaša pravica do prenosljivosti podatkov ne krši pravic in svoboščin drugih oseb. Pravico imate prejeti svoje osebne podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
  • Vaša pravica do prejetja svojih osebnih podatkov ne sme kršiti pravic in svoboščin drugih oseb. Pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke posredujemo drugi organizaciji, če je takšen prenos tehnično izvedljiv.
 6. Pravica do brisanjaPravico imate zahtevati izbris svojih podatkov, ki jih obdelujemo. Če obdelujemo vaše osebne podatke, moramo izpolniti to zahtevo, razen če je obdelava potrebna za naslednje namene:
  1. za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informiranja;
  2. za izpolnjevanje pravnih obveznosti, ki zahteva obdelavo podatkov skladno z zakonodajo države članice, v katere pristojnosti smo;
  3. za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstvene ali zgodovinske raziskave oziroma za statistične namene; ali
  4. za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov.
 7. Pravica do ugovora: Kadar koli lahko nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi posebnih okoliščin, če obdelava ne temelji na vaši privolitvi, temveč na naših legitimnih interesih ali interesih tretje osebe. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo izkazali prepričljive legitimne razloge in prevladujoči interes za obdelavo oziroma če podatke potrebujemo za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov. Če nasprotujete obdelavi podatkov, navedite, ali želite zahtevati tudi izbris svojih osebnih podatkov, sicer bomo uporabo le omejili. Obdelavi vaših podatkov lahko kadar koli nasprotujete, ne glede na razlog, če jih uporabljamo za namene neposrednega trženja (kar vključuje profiliranje, ki se uporablja za neposredno trženje), četudi je bila tovrstna obdelava v našem zakonitem poslovnem interesu. Če trženje izvajamo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev umaknete (glejte zgoraj).
 8. Pravica do vložitve pritožbe: Pritožbo lahko vložite pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v svoji državi ali katerem koli pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v EU. Vendar pa bi vam bili hvaležni, če bi se najprej obrnili na nas, da bi poskusili odpraviti vašo težavo – podatki za stik so navedeni spodaj.

Svoje pravice, ki jih imate v odnosu z nami, lahko uveljavljate z izpolnitvijo tega obrazca, kar nam bo pomagalo pri pravilni obravnavi vašega zahtevka. Spletni obrazec vsebuje informacije, ki jih potrebujemo za preverjanje vaše identitete in obravnavo vašega zahtevka. Pri zahtevkih, ki jih oddajate po telefonu ali e-pošti, nam boste morali posredovati dovolj informacij, da bomo lahko preverili, ali ste res oseba, katere osebne podatke zbiramo, in podrobno opisati svojo zahtevo, da jo bomo ustrezno obravnavali in se odzvali nanjo. Če s podatki, ki nam jih boste posredovali v zahtevku za dostop in izbris, ne bomo mogli potrditi vaše identitete, vas bomo morda prosili za dodatne informacije. Svoje pravice lahko uveljavljate v odnosu do vseh navedenih skupnih upravljavcev.

4. Informacije za stik

Če želite uveljavljati svoje pravice, glejte 3. poglavje zgoraj. Če imate še kakšna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, nam pišite na naslov:

Podjetje: Volvo Car Corporation

Naslov: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švedska

E-pošta: globdpo@volvocars.com

Spletno mesto:: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Spremembe tega obvestila

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo svoje prakse na področju zasebnosti. Če bomo kakor koli bistveno spremenili vsebino tega obvestila, zlasti to, kdaj iz obvestila izhaja vaše soglasje, vas bomo obvestili o spremembah. To obvestilo o zasebnosti je veljavno od datuma, ki je naveden na začetku dokumenta.