Različica članka 2023.282.0

Obvestilo o zasebnosti za vozila Volvo

Veljavno od:

Objavljeno:

V tem obvestilu o zasebnosti je pojasnjeno, kako družba Volvo Cars (opredeljena spodaj) obdeluje podatke iz vozil in povezanih storitev, ki jih nudi družba Volvo Cars.

Pojasnila o lastnostih in funkcijah vozila najdete v uporabniškem priročniku za ustrezni model. Upoštevajte, da v primeru razlik med tem obvestilom in uporabniškim priročnikom glede obdelave osebnih podatkov obvelja, kar je zapisano v tem obvestilu.

Ker je obdelava podatkov odvisna od opreme in funkcij, s katerimi je opremljeno vozilo, ter storitev, ki jih lahko sami aktivirate, je v tem dokumentu zajet največji možni obseg obdelave. Razume se, da pri vozilih starejših modelov in pri novejših modelih, ki niso opremljeni z določenimi funkcijami ali opremo, do obdelave, povezane s temi funkcijami, ne prihaja.

To obvestilo o zasebnosti ne velja za:

 • posebna vozila (npr. policijska vozila)
 • obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja izključno v avtomobilu (lokalna obdelava)
 • obdelavo osebnih podatkov v okviru vaše komunikacije z enim od naših prodajalcev (npr., ko kupujete vozilo);
 • Vaša uporaba programske opreme, aplikacij in storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe. (Za podrobnejše informacije glejte pogoje in določila posameznih ponudnikov storitev ter njihove pravilnike/obvestila o zasebnosti.)
 • dostop do interneta/povezljivosti v vozilu, ki jo zagotavlja vaš mobilni operater neodvisno od družbe Volvo Cars,

Upoštevajte, da ima družba Volvo Cars tudi druga obvestila o zasebnosti, ki jih je treba prebrati skupaj s temi informacijami, da dobite popolno sliko. Ti dokumenti so navedeni v nadaljevanju. Do njih lahko preprosto dostopate tako, da sledite neposredni povezavi.

V nadaljevanju najdete odgovore na spodnja vprašanja:

1. Kdo smo

Pravna oseba, ki je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s službo za stranke, je Volvo Car Corporation, s sedežem na Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švedska, in z matično številko podjetja 556074-3089, v nadaljevanju "Volvo Cars", "mi" ali "nas". Če osebne podatke skupaj z nami obdelujejo tudi druge pravne osebe, tako imenovani skupni upravljavci, bo to navedeno.

2. Katere osebne podatke uporabljamo in zakaj?

2.1 Podatki, ki se uporabljajo za Infotainment sistem

2.1.1 Dnevnik vožnje

Dnevnik vožnje samodejno beleži vse vaše vožnje. To je lahko koristno, če na primer želite upravljati s stroški prevoženih kilometrov. Dnevnik vožnje morate vklopiti sami, sicer se podatki ne zbirajo.

Če omogočite dnevnik vožnje, bomo zbirali vaše identifikacijske podatke, kot so ime in priimek, telefonska številka in e-poštni naslov, VIN vašega vozila in njegovo lokacijo ter druge podatke, povezane z vožnjo, kot so vaše poti, čas, razdalja, gorivo in/ali električna poraba in prevoženi kilometri. Odvisno od modela vozila se pridobivata samo začetni in končni položaj vozila ali celotna pot.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno našo obdelavo podatkov je vaše soglasje. Podatki v vozniškem dnevniku se hranijo do 400 dni, odvisno od modela vozila. Dnevnik vožnje lahko kadar koli onemogočite, posledično pa se podatki ne bodo več zbirali. To ne pomeni, da bodo predhodno zbrani podatki izbrisani. Če želite, da se vaši podatki izbrišejo, lahko to storite prek aplikacije Volvo Cars ali z zahtevo za izbris, glejte 4. poglavje v nadaljevanju.

2.1.2 Posodobitve programske opreme na daljavo

Za vzdrževanje programske opreme vozila in neposredno zagotavljanje potrebnih posodobitev obdelujemo naslednje podatke:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • različice programske opreme vozila
 • diagnostične kode napak,
 • datum izdelave vozila
 • specifikacijo modela vozila,
 • stanje namestitve in poročila.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno našo obdelavo podatkov je vaše soglasje.

Če zavrnete posodobitve programske opreme na daljavo, onemogočite uporabo naših posodobljenih storitev oziroma jih ne morete uporabljati v celoti. Neizvajanje posodobitev prav tako poveča nevarnost kibernetskih vdorov tako kot pri drugih pametnih napravah. Lahko se tudi odločite, da vam posodobitve namestijo v eni od naših servisnih delavnic. Evidence posodobitev programske opreme hranimo vso življenjsko dobo vozila.

2.1.3 Storitev Connected Safety

Naša vozila so opremljena s storitvijo Connected Safety, ki jo ponujamo mi in vas med vožnjo obvešča o trenutnih nevarnostih v prometu. Te informacije temeljijo na podatkih, poslanih iz drugih vozil ali javnih virov, kjer je to možno. Te informacije se uporabljajo za zgodnje opozarjanje na spremenjene razmere ali morebitne nevarnosti na cesti s prikazom ustreznih opozoril, kar vam omogoča, da ustrezno prilagodite način vožnje. Če vaše vozilo zazna potencialno nevarnost na cesti, na primer zmanjšanje oprijema pnevmatik na cestišču ali če se vklopijo varnostne luči, vozilo te informacije pošlje družbi Volvo Cars. Informacije se združijo in anonimizirajo, preden se pošljejo vozilom, ki se približujejo položaju vašega vozila.

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo za funkcijo Connected Safety, so:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • dogodki, kot je aktiviranje opozorila za spolzko cesto, vklop opozorilnih luči itd.,
 • časovne žige posameznih opozoril,
 • Lokacija

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izvajanje pogodbenih obveznosti. Storitev lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

Poleg tega se zgoraj navedeni podatki anonimno obdelujejo in posredujejo prometnim agencijam in podjetjem, da bi preprečili nevarnosti v cestnem prometu oziroma jih zmanjšali, pa tudi, da bi izboljšali varnost v cestnem prometu, zmanjšali stroške vzdrževanja in prispevali k trajnostnemu prometnemu okolju. Volvo Cars in Polestar Performance AB (švedsko podjetje s sedežem v Gothenburgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švedska, v nadaljevanju "Polestar") sta skupna upravljavca za te namene. Družbi Volvo Cars in Polestar sta skladno z GDPR obravnavani kot skupna upravljavca podatkov in kot taki soodgovorni za obdelavo. Družbi Volvo Cars in Polestar sta se dogovorili, da je družba Volvo Cars odgovorna za zagotavljanje informacij strankam ter da lahko stranke pravice, ki jim jih zagotavlja GDPR, uveljavljajo pri družbi Volvo Cars in v zvezi z družbo Volvo Cars.

Podatke bomo hranili 1 teden.

2.1.4 Digitalni ključ

Digitalni ključ lahko v celoti nadomesti običajni ključ vozila in omogoča priročno zaklepanje, odklepanje ali zagon vozila s pametnim telefonom ali pametno uro. Poleg tega lahko svoj ključ delite z drugimi uporabniki prek različnih digitalnih kanalov.

Digitalni ključ zahteva omrežno povezavo samo med uvodno nastavitvijo, delitvijo ključev ali razveljavitvijo ključev. Po nastavitvi bo ključ deloval prek povezave Bluetooth, NFC (komunikacija v bližnjem polju) in UWB (ultraširokopasovna povezava). Med nastavitvijo bo vaš ključ dodan v aplikacijo denarnice v vaši pametni napravi. V aplikaciji denarnice lahko ključ delite prek aplikacij za sporočanje, e-pošte ali z aplikacijo Airdrop®. Prav tako lahko preprosto razveljavite ključe, ki ste jih dali v skupno rabo, in sicer prek aplikacije denarnice ali Infotainment sistema v vozilu.

Pri uporabi digitalnega ključa se obdelujejo naslednji podatki:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • podatki o vozilu,
 • stanje vozila,
 • Volvo ID
 • vzdevek.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izvajanje pogodbenih obveznosti.

Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler imate veljavno pogodbo.

2.1.5 Obveščanje o prometnih razmerah

Storitev obveščanja o prometnih razmerah omogoča prejemanje informacij o prometnih razmerah ponudnika storitev, ki je tretja oseba.

Obdelujemo naslednje podatke iz vozila:

 • Položaj in hitrost vozila – ta podatka posredujemo tretjemu ponudniku storitve za namen izračunavanja zastojev in obveščanja drugih voznikov o morebitnih zastojih; tretji ponudnik storitve prejema anonimne podatke.
 • Identifikacijska številka vozila (VIN) – uporablja se za preverjanje, ali ima vozilo veljavno naročnino za to storitev.

Modeli avtomobilov, ki so opremljeni s senzorji za sprotno prepoznavanje znakov med vožnjo, to funkcijo izvajajo z lokalno obdelavo.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izvajanje pogodbenih obveznosti. Storitev lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

Družba Volvo Cars bo hranila podatke, dokler bo naročnina veljavna. Ko naročnina poteče, bomo podatke o številki VIN, hitrosti, in položaju hranili še največ 90 dni, razen če veljavna lokalna zakonodaja določa daljše obdobje.

2.1.6 Pametno uravnavanje hitrosti (ISA)

Pametno uravnavanje hitrosti (Intelligent Speed Assist, ISA) je obvezna funkcija, ki uporablja podatke o prometnih znakih za funkcijo vozila, ki vam pomaga voziti skladno z omejitvami hitrosti. Funkcija ISA za ugotavljanje omejitve hitrosti na trenutni cesti uporablja navigacijski sistem vozila, da pridobi podatke o prometnih znakih. Navigacijski sistem za zagotavljanje točnih podatkov potrebuje položaj vozila.

Poleg tega mora Volvo Cars po zakonu poročati o združenih podatkih o vaši uporabi vozila, kot so:

 • koliko časa ali kako dolge razdalje ste prevozili z vklopljenimi ali izklopljenimi naprednimi sistemi vozila,
 • koliko časa ali kako dolgo razdaljo ste prevozili z upoštevanjem ali s prekoračitvijo veljavnih omejitev hitrosti, 
 • čas, ki je pretekel med vklopom in izklopom naprednih sistemov vozila.

Za izvajanje funkcije ISA in ustvarjanje poročil se obdelujejo naslednji podatki:

 • identifikacijska številka vozila (VIN),
 • hitrost vozila,
 • podatki o vozilu (model, leto izdelave).
 • podatki, ki jih ustvarjajo vozilo, njegovi senzorji in sistemi (opozorila, okvare, diagnostika, stanje in odzivanje naprednih sistemov vozila),
 • podatki, povezani z uporabo in upravljanjem vozila (nastavitve, uporaba naprednih sistemov vozila).
 • Lokacija

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Podatke hranimo, dokler jih ne združimo in pošljemo ustreznim organom.

2.1.7 Govorna sporočila

Govorna sporočila so del večjega sistema glasovnega upravljanja, s katerim lahko nadzirate funkcije informacijsko-razvedrilnega sistema ter ustvarjate in pošiljate SMS-sporočila. Če želite uporabljati funkcijo glasovnega upravljanja, jo morate aktivirati. Glasovno upravljanje ostane aktivirano, dokler ga ne izklopite, oziroma se samodejno izklopite, če se trikrat ne odzovete na pozive sistema.

Pri uporabi glasovnih sporočil se obdelujejo naslednji podatki:

 • posneti glasovni podatki oziroma ukazi,
 • identifikacijska številka vozila (VIN) – uporablja se za preverjanje, ali ima vozilo veljavno naročnino za to storitev,
 • telefonska številka.
 • besedilno sporočilo, ki ga ustvari storitev tretje osebe, sistem shrani v oblaku, nato pa ga pošlje nazaj in shrani v vozilu. To besedilno sporočilo lahko nato pošljete kot SMS.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izvajanje pogodbenih obveznosti.

Podatke bomo hranili, dokler sporočilo ne bo poslano.

2.1.8 Kazalnik kakovosti zraka

Ta funkcija prikazuje informacije o kakovosti zraka, na primer raven onesnaženosti in cvetnega prahu.

Uvodoma se prikažejo podatki o kakovosti zraka v vozilu. Če se odločite za dajanje lokacije vozila v skupno rabo, bodo prikazani tudi podatki o kakovosti zraka zunaj vozila.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izvajanje pogodbenih obveznosti.

Podatki bodo izbrisani po tem, ko bodo prikazani v vozilu.

2.2 Podatki, ki se uporabljajo za zagotavljanje varnosti

2.2.1 Snemalnik podatkov o aktivni varnosti (ASDR)

Glavni namen funkcije snemalnika podatkov o aktivni varnosti (Active Safety Data Recorder, ASDR) je beleženje podatkov, povezanih s prometnimi nesrečami oziroma skorajšnjimi trčenji. Te podatke naš raziskovalno-razvojni oddelek obdeluje, da bi bolje razumeli okoliščine, v katerih prihaja do prometnih nesreč, telesnih poškodb ali materialne škode.

Če omogočite to funkcijo, družba Volvo Cars zbira in obdeluje spodaj navedene podatke za namene prihodnjega razvoja in reklamacij v zvezi s sistemi aktivne varnosti:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • vrsto sproženega varnostnega dogodka in njegove ponovitve,
 • slike sprednje kamere, zajete 4 sekunde pred dogodkom skorajšnjega trčenja in po njem,
 • lokacijo vozila v trenutku dogodka

Ta funkcija beleži samo podatke pomembnih trčenj in skorajšnjih trčenj. Med normalno vožnjo ne beleži podatkov.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je vaše soglasje, hranimo pa jih 10 let, nato pa jih izbrišemo ali anonimiziramo.

2.2.2 Snemalnik podatkov o dogodkih (EDR)

Vozilo shranjuje z varnostjo povezane podatke o prometnih nesrečah in skorajšnjih trčenjih s snemalnikom podatkov o dogodkih (Event Data Recorder, EDR), ki ga imenujemo tudi "črna skrinjica" vozila. Ti z varnostjo povezani podatki vključujejo naslednje podatke:

 • o delovanju sistemov vozila v danem trenutku,
 • ali so bili varnostni pasovi voznika in sopotnikov pripeti
 • kako močno (če sploh) je voznik pritiskal na stopalko za plin ali zavoro,
 • kako hitro se je vozilo peljalo v danem trenutku

Običajno se podatki beležijo 30 sekund. Snemanje se vklopi samo v primeru pomembnih trčenj in skorajšnjih trčenj. Med normalno vožnjo snemalnik ne beleži podatkov.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Podatke bomo hranili, dokler ne bodo prepisani s podatki o novem dogodku.

2.2.3 Klic v sili (eCall)

Klic v sili (eCall) samodejno sproži klic v sili in pošiljanje podatkov v primeru hude nesreče, zaznane z aktiviranjem enega ali več senzorjev v vozilu. To pomeni, da bo vozilo samodejno sprožilo klic eCall, četudi so vsi potniki v vozilu nezavestni, spodaj navedeni podatki pa bodo samodejno poslani v klicni center. Funkcijo eCall lahko sprožite tudi ročno, če pritisnete gumb SOS in ga držite najmanj 2 sekundi.

Ko se sproži klic eCall, sistem obdela naslednje podatke:

 • identifikacijska številka vozila (VIN),
 • pogon vozila in specifikacije motorja,
 • specifikacijo modela vozila,
 • uro dogodka,
 • lokacijo dogodka,
 • smer vožnje vozila
 • stanje vozila,

Privzeto se klic eCall preusmeri k ponudniku storitev, ki je tretja oseba (to imenujemo storitev tretje osebe eCall oziroma TPS eCall). Izvajalec je odvisen od regije, podrobnejše podatke vam lahko posredujemo na zahtevo. To nastavitev lahko kadar koli spremenite v nastavitvah vozila in klic preusmerite v javno službo nujne pomoči.

Podatke zbiramo samo v primeru sprožitve klica v sili eCall, dostop do njih pa imata samo družba Volvo Cars in tretja oseba, ki izvaja storitev (oziroma služba nujne pomoči, če jo izberete v nastavitvah). Vendar pa lahko prejemnik po potrebi podatke posreduje tudi drugi specializirani službi nujne pomoči (npr. za prevoz z rešilnim avtomobilom).

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Podatke bomo hranili 200 dni, obdelava pa je omejena na nujne primere, kot je navedeno zgoraj.

2.2.4 Storitve klicnega centra

S storitvami klicnega centra vam omogočamo, da se z našim klicnim centrom povežete iz vozila s pritiskom gumba za klic/pomoč, s klicem prek aplikacije ali z neposrednim klicem v klicni center. Storitve, ki so na voljo kot del storitev klicnega centra, so opisane v nadaljevanju:

Avtomobilska asistenca (RSA):

Avtomobilska asistenca vam pomaga, kadar pride do tehnične okvare na vašem vozilu, na primer počene pnevmatike ali okvare motorja. V nekaterih primerih vam lahko agent v klicnem centru med klicem svetuje, kako odpraviti težavo. V drugih primerih je mogoče popravilo opraviti na cesti (tako imenovano popravilo na kraju samem), če pa to ni mogoče, je treba vozilo prepeljati v servisno delavnico na popravilo. Agent med klicem oceni, kakšen odziv je najprimernejši. Kadar je potrebna pomoč na cesti (popravilo na kraju samem ali vleka), lahko vozilo za pomoč zagotovi tretja oseba, na primer podjetje za vleko in popravilo vozil na cesti, ki nato obdela povezane podatke.

Sledenje ukradenemu vozilu (SVT)

Funkcija sledenja ukradenemu vozilu se uporablja za iskanje vašega vozila v primeru kraje. Vozilo lahko prijavi kot ukradeno: 

 • vozilo samo. To se zgodi, če vozilo zazna sprožitev alarma vozila, ki pošlje obvestilo, imenovano "obvestilo o kraji", kateremu koli vozniku z aplikacijo Volvo Cars, povezano z vozilom, in klicnemu centru;
 • lastnik vozila, ki pokliče klicni center;
 • lokalni organi pregona (policija). Tudi v tem primeru se klic usmeri neposredno v klicni center.

Za začetek postopka uporabe funkcije SVT je treba vložiti uradno policijsko prijavo in klicnemu centru posredovati številko primera prijave.

Daljinska imobilizacija/mobilizacija vozila(RVI/RVM)

S funkcijo RVI/RVM lahko vklopite ali izklopite napravo za imobilizacijo vozila. Če je naprava za imobilizacijo vozila vklopljena, vozila ne bo mogoče zagnati, dokler naprava za imobilizacijo vozila ne bo izklopljena. Vozilo je mogoče mobilizirati na daljavo. To storitev sproži agent klicnega centra.

Da bi vam lahko zagotovili zgoraj opisane storitve, bomo ob stiku s klicnim centrom prek gumba za klic/pomoč v vozilu ali prek aplikacije Volvo Car samodejno zbirali naslednje podatke:

 • Registrska tablica
 • identifikacijska številka vozila (VIN),
 • specifikacijo modela vozila,
 • stanje vozila,
 • čas in kraj zahtevka,
 • lokacijo v času klica,
 • smer vožnje vozila

Glede na naravo in obseg zahtevka bomo morda morali obdelati še druge podatke, ki so potrebni za zagotavljanje potrebne pomoči, na primer:

 • kontaktne podatke (domači naslov, e-poštni naslov, telefonska številka),
 • podatke o zavarovanju (številka police in številka zahtevka),
 • podatke, povezane s transakcijo,
 • vzrok nastanka škode in informacije o servisni delavnici, ki bo izvedla popravilo.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izvajanje pogodbenih obveznosti.

Podatke bomo hranili 200 dni.

2.2.5 Sistem za zaznavanje vdorov

Namen sistema za zaznavanje vdorov (IDS) je zaznati nepravilnosti in kršitve, ki bi lahko ogrozile celovitost osrednjega Infotainment sistema. To pomeni, da bomo spremljali, kako se odzivajo programska oprema in aplikacije, da bi zagotovili, da ne bi prihajalo do kršitev dovoljenj. Funkcija IDS bo sistem spremljala med delovanjem in o kršitvah sproti poročala družbi Volvo Cars.

Obdelujemo naslednje podatke:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • časovni žig (točen čas dogodka),
 • informacije o tem, kateri vir je sprožil kateri ciljni odziv,
 • tehnični podatke (različice programske opreme, sistemska poročila in poročila o okvarah, dovoljenja in potrdila).

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Podatke bomo hranili 90 dni. Podatke bomo izbrisali ali pa jih bomo ob koncu tega obdobja anonimizirali, če bomo menili, da jih je treba hraniti.

2.2.6 Zagotavljanje varnega delovanja akumulatorjev

Naš namen je zagotavljati varnost naših vozil s hibridnim ali popolnoma električnim pogonskim sklopom, da bi voznike, njihove družine in širšo javnost zaščitili pred nevarnostmi in nepotrebnimi nevšečnostmi. Za ta namen bomo zbirali in uporabljali podatke, povezane z akumulatorji, da bi omogočili zgodnje odkrivanje morebitnih težav in prepoznavanje novih možnih vrst napak.

Podatki, ki jih zbiramo in uporabljamo so:

 • podatki v zvezi z vozilom (model, leto izdelave, identifikacijska številka vozila (VIN) informacije o strojni in programski opremi),
 • podatki, povezani s pogonom vozila in akumulatorjem (informacije o strojni in programski opremi, napetosti celic, stanje napolnjenosti, podatki o polnjenju, konfiguracije, umerjanja, temperatura, alarmi, opozorila, napake, diagnostika, časovni žigi ter podatki o delovanju in stanju sistema).

Pravna podlaga za obdelavo zgoraj navedenih podatkov so naši zakoniti interesi, navedeni zgoraj, ter izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, kot je izvajanje varnostnih odpoklicev.

Zgoraj navedene podatke bomo hranili vso življenjsko dobo vozila.

2.3 Podatki, povezani z vzdrževanjem in popravili

2.3.1 Načrtovanje servisiranja

Načrtovanje servisiranja vam pomaga ohranjati brezhibno delovanje vozila in spremljati njegovo stanje.

Če to velja v vaši državi, vam bomo poslali sporočilo, povezano s storitvami.

Če ima vaše vozilo internetno povezavo, načrtovanje servisiranja deluje tako, da družbi Volvo Cars in servisnim delavnicam neprekinjeno posreduje diagnostične podatke. Z zagotavljanjem diagnostičnih podatkov na daljavo se bo vaš serviser lahko še bolje pripravil na vaš naslednji obisk. Poleg tega bodo podatki posredovani našemu nacionalnemu prodajnemu podjetju in prodajalcem na drobno v vaši državi za namene upravljanja rezervacij in dobave delov, če bo to potrebno.

Načrtovanje servisiranja nam pomaga tudi pri načrtovanju proizvodnje in dobave rezervnih delov, kar je z optimizacijo zalog, logistike in izkoriščenosti delavnic pomemben element naših trajnostnih ciljev.

Za namene načrtovanja servisiranja zbiramo naslednje podatke:

 • podatki v zvezi z vozilom (model, leto izdelave, identifikacijska številka vozila (VIN) informacije o strojni in programski opremi),
 • podatke, ki jih ustvarjajo vozilo, njegovi senzorji in sistemi (števec prevoženih kilometrov, servisni kazalniki, alarmi, opozorila, luči, napake, diagnostika, temperatura, časovni žigi, delovanje, stanje ter odzivanje sistemov in funkcij v vozilu).

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izvajanje pogodbenih obveznosti. Storitev lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

Podatke bomo hranili 3 leta, razen podatkov o visokonapetostnem akumulatorju vozila, ki jih hranimo 10 let.

2.3.2 Diagnostično odčitavanje v servisni delavnici

Če se na vašem vozilu v servisnem centru, delavnici ali pri partnerju izvede servisiranje ali popravilo, bomo prejeli in uporabili podatke za odkrivanje napak, izvajanje obveznosti proizvajalca izdelka ter za namene raziskav in razvoja izdelka, na primer za spremljanje in izboljšanje kakovosti naših vozil, njihovih varnostnih funkcij in drugih funkcij.

Podatki, ki jih zbiramo in uporabljamo so:

 • podatki v zvezi z vozilom (model, leto izdelave, identifikacijska številka vozila (VIN) informacije o strojni in programski opremi),
 • podatki, ki jih ustvarjajo vozilo, njegovi senzorji in sistemi (števec prevoženih kilometrov, servisni indikatorji, alarmi, opozorila, luči, napake, diagnostika, podatki o povezljivosti in omrežju, podatki o certifikatih in pooblastilih, umerjanja, temperatura, vremenske in cestne razmere, poraba energije in goriva, časovni žigi, podatki o delovanju ter stanju in odzivanju sistemov in funkcij v vozilu),
 • podatki, povezani z uporabo in upravljanjem vozila (konfiguracije, nastavitve, povezovanje z drugimi napravami, način uporabe (polnjenje, parkiranje, vožnja), podatki o polnjenju, časovni žigi, hitrost, prisotnost potnikov, interakcije in uporaba osrednje informacijske enote (zaslon v vozilu), uporaba oddaljenih storitev, uporaba funkcij vozila, kot so plin, zavore, krmiljenje, varnostni pasovi in vrata).

Pravna podlaga za obdelavo zgoraj navedenih podatkov so naši zakoniti interesi in izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, kot je izvajanje varnostnih odpoklicev.

Zgoraj navedene podatke bomo hranili vso življenjsko dobo vozila.

2.3.3 Poročanje o programskih napakah

Poročanje o programskih napakah nam pomaga zbirati podatke o napakah v programski opremi, razumeti vpliv napak in nam omogoča, da jih odpravimo ter vzdržujemo našo programsko opremo v dobrem stanju. Če omogočite funkcijo poročanja o programskih napakah, bo družba Volvo Cars zbirala in obdelovala naslednje podatke:

 • Podatki za stik
 • Volvo ID
 • stike,
 • e-poštne račune,
 • dnevnik klicev,
 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • diagnostiko zagona vozila,
 • konfiguracijo vozila,
 • lokalno konfiguracijo glavne enote,
 • diagnostiko sistema Android Automotive,
 • diagnostiko omrežja vozila,
 • različice programske opreme,
 • poročila in dnevniške datoteke za razvijalce.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je zakoniti poslovni interes, kot je naveden zgoraj.

Podatke bomo hranili 90 dni.

2.3.4 Razširjena analiza podatkov vozila

Da bi lahko v celoti raziskali težavo z vašim vozilom, moramo uporabiti naslednje podatke iz vašega vozila in osnovne podatke o stranki, kot so vaše ime in kontaktni podatki:

 • podatke, ki jih zabeležijo zapisovalnik podatkov o dogodkih in drugi sistemi, povezani z varnostnim sistemom vozila (hitrost, položaj GPS, kot krmiljenja, zavorna moč, aktiviranje in uporaba varnostnih sistemov itd.),
 • podatke o okolici (na primer temperatura, spolzko cestišče), ki jih zajemajo drugi senzorji vozila,
 • podatke iz elektronskih krmilnih enot vozila, antenskega modula za telematiko in povezljivost ter osrednje informacijske enote in z njimi povezanih signalov,
 • stanje vozila (število prevoženih kilometrov, poraba goriva, števec kilometrov in drugi podatki, prikazani na armaturni plošči),
 • vse interakcije med voznikom in vozilom, kot so spremembe različnih nastavitev, uporabniških računov, kot sta Volvo ID in Google ID, ter podatke, povezane z uporabo naprave, ki je povezana prek povezave Bluetooth,
 • identifikacijska številka vozila (VIN),

Podatki bodo uporabljeni za ugotavljanje morebitnih težav z vozilom, upravljanje morebitnih garancijskih zahtevkov in morebitnih vprašanj v zvezi z varnostjo izdelka. Če podatkov ni mogoče pridobiti, družba Volvo Cars ne bo mogla preučiti težav.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je zakoniti poslovni interes.

Vaše podatke bomo hranili, dokler težava z vašim vozilom ne bo odpravljena.

2.4 Podatki, ki se uporabljajo za raziskovalne in razvojne namene

2.4.1 Raziskave in razvoj na področju prometnih nesreč

Če pride do prometne nesreče, v kateri je udeleženo naše vozilo, raziščemo, kaj se je zgodilo, da bi izboljšali varnost naših vozil in prometnega okolja na splošno. Če bo to koristno za našo preiskavo, vam bomo poslali anketo, da bi pridobili dodatne informacije o nesreči.

Pri teh preiskavah bodo obdelani naslednji podatki:

 • Podatki za stik
 • podatki v zvezi z vozilom (model, leto izdelave, identifikacijska številka vozila (VIN), registrska tablica, informacije o strojni in programski opremi),
 • podatki, ki jih ustvarjajo vozilo, njegovi senzorji in sistemi (bližnji predmeti, podatki o motorju, posnetki podatkov o signalih, števec kilometrov, vremenske in cestne razmere, temperatura, servisni indikatorji, alarmi, opozorila, luči, napake, diagnostika, podatki o povezljivosti in omrežju, certifikati in podatki o odobritvi, umerjanja, poraba energije in goriva, časovni žigi, podatki o delovanju, stanju in odzivanju sistemov in funkcij v vozilu),
 • podatki, povezani z uporabo in upravljanjem vozila (konfiguracije, nastavitve, povezovanje z drugimi napravami, način uporabe (polnjenje, parkiranje, vožnja), podatki o polnjenju, časovni žigi, hitrost, prisotnost potnikov, interakcije in uporaba osrednje informacijske enote (zaslon v vozilu), uporaba oddaljenih storitev, uporaba funkcij vozila, kot so plin, zavore, krmiljenje, varnostni pasovi, vrata in sprožitve zračnih blazin).
 • lokacijski podatki,
 • podatki kamer: slike sprednje kamere, zajete 4 sekunde pred dogodkom trčenja in po njem.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je zakoniti poslovni interes. Podatke bomo hranili 10 let.

2.4.2 Analiza podatkov vozila

Podatke vozila (navedene spodaj) obdelujemo za namen pridobivanja statističnih informacij o naših vozilih in njihovi uporabi. Te podatke uporabljamo za raziskovalno-razvojne namene, zlasti za izboljšanje in spremljanje kakovosti vozil in njihovih varnostnih funkcij. Uporabljamo jih tudi za upravljanje garancijskih obveznosti družbe Volvo Cars in izpolnjevanje zakonske obveznosti spremljanja izpustov.

Uporabljene kategorije podatkov:

 • identifikacijsko številko vozila (VIN),
 • ID-oznake strojne in različic programske opreme vozila
 • diagnostične kode napak (DTC).

Družba Volvo Cars zbira tudi naslednje podatke o visokonapetostnem akumulatorju (če je primerno):

 • ID visokonapetostnega akumulatorja, kapaciteta in stanje
 • informacije o trgu vozila
 • informacije o polnilnih postajah (npr. razpoložljivost, vrsta napajanja, ID polov, ipd.)
 • diagnostične podatke med polnjenjem (npr. čas trajanja, napolnjenost, nihanje toka ipd.)

Pravna podlaga za zgoraj navedeno našo obdelavo podatkov je vaše soglasje.

Identifikacijsko številko vozila (VIN), ID-oznake strojne in različic programske opreme vozila in diagnostične kode napak (DTC) hranimo 2 leti, podatke o visokonapetostnem akumulatorju vozila pa vso življenjsko dobo akumulatorja.

Za hibridna in električna vozila družbi Volvo Cars in Polestar Performance AB (švedsko podjetje s sedežem na Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gothenburg, Švedska, v nadaljevanju "Polestar") skupaj zbirata podatke iz vozil. Zgoraj navedeni podatki analiz, ki si jih izmenjujeta družbi Volvo Cars in Polestar, so popolnoma tehnični in ne vsebujejo dejanskih podatkov strank. Podatke analiz, zbrane prek platform družb Volvo Cars in Polestar, si družbi izmenjujeta za namene izboljševanja in spremljanja kakovosti vozila ter delovanja električnih, hibridnih in varnostnih funkcij.

Družbi Volvo Cars in Polestar sta skladno z GDPR obravnavani kot skupna upravljavca podatkov in kot taka soodgovorna za obdelavo podatkov. Družbi Volvo Cars in Polestar sta se dogovorili, da je družba Volvo Cars odgovorna za zagotavljanje informacij strankam ter da lahko stranke pravice, ki jim jih zagotavlja GDPR, uveljavljajo pri družbi Volvo Cars in v zvezi z družbo Volvo Cars.

2.5 Poročanje o izpustih

Če imate vozilo z motorjem z notranjim izgorevanjem in obiščete pooblaščeno servisno delavnico ali servisnega partnerja znamke Volvo, bomo iz vašega vozila pridobili podatke, ki jih potrebujemo za poročanje v skladu z veljavno zakonodajo. Tovrstno zbiranje podatkov izvajamo ob vsakem servisiranju vašega vozila, razen če izvajalca servisa obvestite, da ugovarjate zbiranju podatkov.

Zbiramo naslednje podatke:

 • identifikacijska številka vozila (VIN),
 • podatke v zvezi z emisijami: skupno porabljeno količino goriva (v življenjski dobi), skupno prevoženo razdaljo (v življenjski dobi), skupno količino energije iz omrežja za polnjenje akumulatorja (v življenjski dobi) - z razčlenitvami, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Zgornje podatke se hranimo, dokler ne oddamo poročil.

2.6 Zahteve organov pregona

Občasno od organov pregona (policija, carinska služba ipd.) prejmemo zahteve za posredovanje določenih vrst podatkov o naših vozilih. Na splošno jim podatke posredujemo samo na podlagi zakonsko predpisane obveznosti. Posredujemo jim tehnične podatke, ki niso povezani z nobeno posamezno osebo (npr. serijsko številko dela, povezano z določeno številko VIN, servisno zgodovino številke VIN ipd.).

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo podatkov je izpolnjevanje pravnih obveznosti.

3. Posredovanje vaših osebnih podatkov

Podatke posredujemo različnim organizacijam,ki nam pomagajo vodimo naše poslovanje, vzdrževati odnos z vami ter vam zagotavljati izdelke in storitve. Te primere opisujemo v nadaljevanju.

Kadar te organizacije imenujemo "dobavitelji", "obdelovalci" ali "podobdelovalci", je vsaka od teh organizacij pogodbeno omejena pri možnosti uporabe vaših osebnih podatkov za kakršen koli namen, razen za zagotavljanje storitev za nas ali v našem imenu in po naših navodilih. V vseh primerih posredujemo le tiste osebne podatke, za katere menimo, da so potrebni za ustrezni namen.

Druga podjetja v skupini Volvo Cars in njeni podobdelovalci

 • Osebne podatke posredujemo drugim podjetjem v skupini za namene zagotavljanja pomoči strankam, naših izdelkov in storitev ter informacijskih sistemov za poslovno podporo in shranjevanje podatkov.

Dobavitelji IT-storitev in njihovi podobdelovalci

 • Osebne podatke posredujemo dobaviteljem storitev informacijske tehnologije, ki nam zagotavljajo splošne sisteme za podporo poslovanju, kot so ponudniki programske opreme in storitev shranjevanja podatkov.

Organi pregona, sodišča, nadzorni organi, drugi državni organi in tretje osebe

 • Osebne podatke moramo posredovati ob sumu hudega kaznivega dejanja, kar ocenimo in odobrimo v našem strogem notranjem postopku, za izpolnjevanje zakonskih in regulativnih obveznosti, kot so zavezujoče zahteve organov pregona, ter za obrambo pred pravnimi zahtevki ali za uveljavljanje lastnih pravnih zahtevkov.

Drugi ponudniki storitev (kot so operaterji mobilnih omrežij, ponudniki povezljivosti in ponudniki storitev obračunavanja)

 • Za omogočanje storitev, iskanje napak in izboljšanje storitev lahko drugim osebam posredujemo podatke iz vozila in naročniške podatke.

Morebitnim osebam, ki jih vi odobrite

 • Lahko nas na primer prosite, naj podatke o vozilu posredujemo tretji osebi.

Trgovci na drobno, serviserji, servisne delavnice

 • Osebne podatke posredujemo zaradi zagotavljanja storitev, iskanja napak, vzdrževanja in popravil.

4. Vaše pravice in možnosti nadzora

Glede vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, imate posebne zakonske pravice. Pravice se lahko razlikujejo glede na jurisdikcijo, v kateri se nahajate, in naravo obdelave.

Na splošno lahko uveljavljate naslednje pravice:

 • lahko umaknete soglasje,
 • lahko ugovarjate naši obdelavi vaših podatkov,
 • lahko zahtevate kopijo podatkov, ki jih hranimo o vas (pravica do dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki),
 • lahko zahtevate prenos podatkov na drugo pravno osebo (tako imenovana prenosljivost podatkov),
 • lahko zahtevate, da podatke popravimo ali omejimo dostop do njih,
 • lahko zahtevate izbris podatkov (tako imenovana pravica do pozabe).

Kot je že bilo navedeno, te pravice niso absolutne in v nekaterih primerih zakonodaja o varstvu podatkov omejuje njihovo uporabo. Če to velja za zahtevo, ki nam jo posredujete, vam bomo vedno pojasnili, zakaj ne moremo izpolniti vaše zahteve.

Če želite predložiti zahtevo za pravice, se lahko na nas obrnete tako, da izpolnite ta obrazec. Vljudno vas prosimo, da uporabite obrazec, saj so v njem navedeni podatki, ki jih potrebujemo za preverjanje vaše identitete in učinkovito obdelavo vaše zahteve. Če ne želite uporabiti obrazca, se lahko obrnete na nas in pošljete svojo zahtevo z uporabo kontaktnih podatkov, ki so navedeni v naslednjem poglavju.

Če imate pomisleke glede tega, kako uporabljamo vaše osebne podatke, imate tudi pravico vložiti pritožbo pri lokalnem organu za varstvo podatkov. Vendar bi bili hvaležni, če bi se najprej obrnili na nas in svoje pomisleke izrazili neposredno, da bi jih lahko poskušali rešiti skupaj. Naše kontaktne podatke najdete spodaj.

5. Podatki za stik

Če imate vprašanja o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke, lahko stopite v stik z nami prek dataprotection@volvocars.com ali prek pooblaščencu za varstvo podatkov družbe Volvo Car Corporation, na naslovu:

Naslov: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, dep 50099, VAK, 405 31 Gothenburg, Švedska.

E-pošta: globdpo@volvocars.com

6. Posodobitve tega obvestila

Svoje izdelke in storitve nenehno razvijamo, zato bomo to obvestilo o zasebnosti občasno pregledali in posodobili. Priporočamo vam, da to obvestilo o zasebnosti občasno znova preberete. Na podlagi datuma na vrhu tega obvestila o zasebnosti boste vedeli, kdaj je bilo nazadnje posodobljeno. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali na način skladen s pravilnikom o zasebnosti na podlagi katerega so bili pridobljeni razen če ste nam dali privolitev da z njimi ravnamo drugače.