Različica članka 2022.129.0

Obvestilo o zasebnosti – Ankete za stranke

Veljavno od:

Objavljeno:

Ta dokument opisuje, kako družba Volvo Cars (kot je opredeljena spodaj) obdeluje vaše osebne podatke v okviru svojih anket za stranke (v nadaljevanju "ankete za stranke").

V nadaljevanju najdete odgovore na spodnja vprašanja:

1. Kdo smo

Pravni osebi, ki sta skupaj odgovorni za obdelavo vaših osebnih podatkov v zvezi z anketami za stranke, sta Volvo Car Corporation s sedežem na Assar Gabrielssons Väg, 40531 Gothenburg, Švedska, matična številka podjetja 556074-3089, in VCAG d.o.o. s sedežem na Leskoškova 2, Ljubljana, Slovenija, matična številka podjetja 6620094000, v nadaljevanju "Volvo Cars", "mi" ali "nas".

2. Katere osebne podatke zbiramo in zakaj?

Pri izpolnjevanju naše ankete za stranke obdelujemo naslednje kategorije podatkov o vas:

 • Identifikacijske podatke, kot so ime, e-poštni naslov, telefonska številka, pozdravni nagovor, starost, spol, poštna številka in kraj. Te podatke obdelujemo, zato da vam pošljemo anketo za stranke in ocenimo uspešnost pri strankah na podlagi segmentacije. Podatki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa, z namenom izboljšanja poslovnega namena in izkušenj strank glede na vaše odgovore v anketi (6. člen (1)(f) GDPR).
 • Podatki o vašem vozilu, kot so vrsta vozila, identifikacijska številka vozila (VIN) in registrska številka (REG). Te podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, da ocenimo odpoklice in izvajanje garancijskih obveznosti (čl. 6(1)(f) GDPR).
 • Vrsta pogodbe, številka naročnine, poslovni odnos v zvezi z vozilom (vrsta pogodbe/prodaje in končni datum). Te podatke obdelujemo, da vam lahko pošljemo anketo za stranke in ocenimo uspešnost pri strankah na podlagi segmentacije, kar nam pomaga izboljševati poslovanje in izkušnje strank. Podatki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa, z namenom izboljšanja poslovnega namena in izkušenj strank glede na vaše odgovore v anketi (6. člen (1)(f) GDPR).
 • Pogostost odpiranja/klikanja. Te podatke obdelujemo za statistične analize in merjenje dosega ter za razumevanje interesov naših strank. Za namene te analize e-poštno sporočilo vsebuje tako imenovane spletne svetilnike ali sledilne piksle, ki prikazujejo slikovne datoteke z eno samo slikovno piko, ki se uporabljajo za merjenje odpiranja naše e-pošte in klikov, ki vodijo na naše spletno mesto. Podatki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa, z namenom razumevanja splošne učinkovitosti ankete in anketne interakcije (6. člen (1)(f) GDPR). Če ne želite, da bi izvajali to merjenje, lahko program za e-pošto nastavite tako, da slik/predstavnostnih datotek ne prenaša samodejno.

3. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?

Vaši odgovori na anketna vprašanja bodo shranjeni največ pet (5) let od trenutka, ko jih oddate, nato pa bodo anonimizirani.

Zaradi zagotavljanja varnosti vaših odgovorov vabilo k podajanju povratnih informacij vsebuje vam prilagojen vprašalnik, do katerega nima dostopa nihče drug. Spletno mesto ankete in naša oprema za shranjevanje podatkov uporabljata varnostne ukrepe za preprečevanje izgube, zlorabe in spreminjanja podatkov, s katerimi upravljamo.

Samo določeni zaposleni imajo dostop do osebnih podatkov, ki nam jih posredujete. Tak dostop se uporablja izključno za obravnavanje primerov, analizo podatkov in nadzor kakovosti.

4. Komu bomo posredovali vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo posredovali naslednjim kategorijam tretjih oseb, ki jih upravičeno potrebujejo:

 • obdelovalcem podatkov, ki nam nudijo splošno podporo pri izvajanju dejavnosti, zlasti ponudnikom informacijskih rešitev;
 • našim obdelovalcem podatkov, ki izvajajo pošiljanje anket za stranke, so pogodbeno omejeni glede uporabe vaših osebnih podatkov za kateri koli drug namen kot za izvajanje storitev skladno z veljavno pogodbo glede obdelave podatkov. Te storitve so:
  • Medallia, Inc (EU, Združene države Amerike) - skrb za zadovoljstvo strank.

Vaše osebne podatke bomo razkrili vašemu izbranemu prodajalcu (če je to primerno) in podjetjem v isti skupini podjetij kot družba Volvo Cars, ki bodo te podatke tudi obdelovali. V zvezi s podjetji v isti skupini podjetij kot družba Volvo Cars, ki se nahajajo izven EGP, bomo vaše osebne podatke prenesli na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Evropska komisija.

5. Vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih obdelujemo

Glede vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, imate posebne zakonske pravice. Vaše pravice so na kratko obrazložene v nadaljevanju, uveljavljate pa jih lahko z izpolnitvijo spodnjega namenskega obrazca.

 1. Pravica do umika privolitve: Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko privolitev kadar koli umaknete, kar bo veljavno od tistega trenutka dalje.
 2. Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate podatke v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas. Na zahtevo vam bomo zagotovili kopijo vaših osebnih podatkov. Če zahtevate dodatne kopije vaših osebnih podatkov, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino, ki temelji na administrativnih stroških. Imate pravico do informacij o naših zaščitnih ukrepih pri prenosu vaših osebnih podatkov v državo, ki je zunaj EU in EGP. Lahko zahtevate, da vam sporočimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne, in vaše osebne podatke prenašamo v državo, ki je zunaj EU in EGP.
 3. Pravica do popravka: Od nas lahko zahtevate popravke napačnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Prizadevamo si, da bi bili osebni podatki, ki jih hranimo, upravljamo ali redno uporabljamo, točni, popolni, ažurirani, ustrezni in skladni z najnovejšimi informacijami, ki so nam na voljo.
 4. Pravica do omejevanja: Od nas lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če:
  1. izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov za obdobje, v katerem bi mi morali preverjati točnost,
  2. je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave, ne pa izbrisa osebnih podatkov,
  3. vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov,
  4. nasprotujete obdelavi, medtem ko preverjamo, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi.
 5. Pravica do prenosljivosti: Pravico imate prejeti svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, in če je to tehnično izvedljivo, zahtevati, da vaše osebne podatke (ki ste nam jih posredovali) posredujemo drugi organizaciji, če
  1. vaše osebne podatke obdelujemo na avtomatiziran način;
  2. obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi ali pa je naša obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za uresničevanje ali izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste;
  3. nam sami posredujete svoje osebne podatke ali
  4. vaša pravica do prenosljivosti podatkov ne krši pravic in svoboščin drugih oseb.
  Pravico imate prejeti svoje osebne podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Vaša pravica do prejetja svojih osebnih podatkov ne sme kršiti pravic in svoboščin drugih oseb. Pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke posredujemo drugi organizaciji, če je takšen prenos tehnično izvedljiv.
 6. Pravica do brisanja: Pravico imate zahtevati izbris svojih podatkov, ki jih obdelujemo. Če obdelujemo vaše osebne podatke, moramo izpolniti to zahtevo, razen če je obdelava potrebna za naslednje namene:
  1. za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informiranja;
  2. za izpolnjevanje pravnih obveznosti, ki zahteva obdelavo podatkov skladno z zakonodajo države članice, v katere pristojnosti smo;
  3. za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstvene ali zgodovinske raziskave oziroma za statistične namene; ali
  4. za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov.
 7. Pravica do ugovora: Kadar koli lahko nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi posebnih okoliščin, če obdelava ne temelji na vaši privolitvi, temveč na naših legitimnih interesih ali interesih tretje osebe. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo izkazali prepričljive legitimne razloge in prevladujoči interes za obdelavo oziroma če podatke potrebujemo za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov. Če nasprotujete obdelavi podatkov, navedite, ali želite zahtevati tudi izbris svojih osebnih podatkov, sicer bomo uporabo le omejili. Obdelavi vaših podatkov lahko kadar koli nasprotujete, ne glede na razlog, če jih uporabljamo za namene neposrednega trženja (kar vključuje profiliranje, ki se uporablja za neposredno trženje), četudi je bila tovrstna obdelava v našem zakonitem poslovnem interesu. Če trženje izvajamo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev umaknete (glejte zgoraj).
 8. Pravica do vložitve pritožbe: Pritožbo lahko vložite pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v svoji državi ali katerem koli pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v EU. Vendar pa bi vam bili hvaležni, če bi se najprej obrnili na nas, da bi poskusili odpraviti vašo težavo – podatki za stik so navedeni spodaj.

Svoje pravice, ki jih imate v odnosu z nami, lahko uveljavljate z izpolnitvijo tega obrazca, kar nam bo pomagalo pri pravilni obravnavi vašega zahtevka. Spletni obrazec vsebuje informacije, ki jih potrebujemo za preverjanje vaše identitete in obravnavo vašega zahtevka. Pri zahtevkih, ki jih oddajate po telefonu ali e-pošti, nam boste morali posredovati dovolj informacij, da bomo lahko preverili, ali ste res oseba, katere osebne podatke zbiramo, in podrobno opisati svojo zahtevo, da jo bomo ustrezno obravnavali in se odzvali nanjo. Če s podatki, ki nam jih boste posredovali v zahtevku za dostop in izbris, ne bomo mogli potrditi vaše identitete, vas bomo morda prosili za dodatne informacije.

Svoje pravice lahko uveljavljate v odnosu do vseh navedenih skupnih upravljavcev.

6. Informacije za stik

Če želite uveljavljati svoje pravice, uporabite ustrezni spletni obrazec, ki je naveden zgoraj. Če imate druga vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se lahko obrnete neposredno na podjetje Vcag d.o.o., ki je navedeno kot upravljavec podatkov v ustreznem obvestilu o zasebnosti; uporabite podatke za stik, ki so navedeni tukaj: https://www.volvocars.com/si.

Obrnete se lahko tudi na odgovorno osebo za varstvo podatkov družbe Volvo Car Corporation s temi podatki za stik:

Podjetje: Volvo Car Corporation

Naslov: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švedska

E-pošta: globdpo@volvocars.com

7. Spremembe našega pravilnika o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo svoje prakse na področju zasebnosti ter posodobimo in dopolnimo to obvestilo o zasebnosti. Zato vas prosimo, da to obvestilo o zasebnosti preberete tudi kdaj v prihodnje. To obvestilo o zasebnosti je veljavno od datuma, ki je naveden na začetku dokumenta. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali na način, skladen s pravilnikom o zasebnost, na podlagi katerega so bili pridobljeni, razen če ste nam dali soglasje, da z njimi ravnamo drugače.