Različica članka 2021.121.0

Obvestilo o zasebnosti – pravice in zahteve oseb, na katere se nanašajo podatki

Veljavno od:

Objavljeno:

Ta dokument opisuje, kako družba Volvo Cars (opredeljena spodaj) obdeluje vaše osebne podatke, ko nam pošljete zahtevo osebe, na katero se nanašajo podatki (v nadaljevanju zahteva "ONNP"), v kateri koli obliki (po e-pošti, telefonu, prek spletnega obrazca ali po pošti).

V nadaljevanju najdete odgovore na spodnja vprašanja:

1. Kdo smo

Pravna oseba, ki je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z zahtevo ONNP, je Volvo Car Corporation s sedežem na Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Gothenburg, Švedska, in z matično številko podjetja 556074-3089, v nadaljevanju "Volvo Cars", "mi" ali "na".

2. Katere osebne podatke zbiramo in zakaj?

Pri zahtevi ONNP obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Za preverjanje vaše identitete ob oddaji zahteve ONNP obdelujemo vaše osebne podatke. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je naš zakoniti poslovni interes izvajanja dovoljene in točne obravnave zahteve ONNP. Podatki, ki jih obdelujemo za namene preverjanja, so odvisni od vrste podatkov, na katere se nanaša zahteva ONNP. Če se podatki nanašajo na:
  1. vas kot stranko, obdelujemo vaš e-poštni naslov in/ali poštni naslov;
  2. vaše vozilo, obdelujemo številko VIN ustreznega vozila;
  3. podatke digitalnih storitev, obdelujemo vaš Volvo ID (e-poštni naslov ali telefonsko številko), s katerim ste se registrirali za te storitve.
 2. Ko potrdimo vašo identiteto, obdelujemo vaše ime in priimek, poštni naslov (naslove), telefonsko številko (številke), e-poštni naslov (naslove) in številko(e) VIN, da lahko izpolnimo vašo zahtevo. Odvisno od tega, na katere podatke se nanaša zahteva ONNP, moramo pri obravnavi tovrstne zahteve poiskati in zbrati ustrezne podatke, jih spremeniti ali izbrisati in povzeti vse informacije o izvedenih postopkih v dopisu, s katerim vas obvestimo o izvedenih postopkih. Pravna podlaga za tovrstno obdelavo je izvajanje pravnih obveznosti, ki jih imamo po čl. 6.1.c GDPR.
 3. Poleg tega obdelujemo tudi podatke, povezane z vašim primerom, kot so vrsta zahteve, zadevni trg in čas trajanja reševanja primera, za namene vodenja statistike zahtev ONNP in izboljšanja procesa obravnave zahtev ONNP. Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je naš zakoniti interes optimizacije postopkov obravnave zahtev ONNP (čl. 6.1.f GDRP).
 4. Obdelujemo tudi podatke, povezane z vašim primerom, kot so vrsta zahteve, zadevni trg, čas trajanja reševanja primera in drugi s primerom povezani podatki, kar temelji na našem zakonitem interesu dokumentiranja postopkov za namene notranjih in zunanjih revizij (čl. 6.1.f GDRP).

3. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?

Podatke, povezane z vašo zahtevo ONNP hranimo tri (3) leta. Če se podatki nanašajo na trenutno obravnavano reklamacijo ali pravdni postopek, podatke hranimo ves čas trajanja postopka.

4. Komu bomo posredovali vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo posredovali naslednjim kategorijam tretjih oseb, ki jih upravičeno potrebujejo:

 • obdelovalcem podatkov, ki nam nudijo splošno podporo pri izvajanju dejavnosti, zlasti ponudnikom informacijskih rešitev;
 • našim obdelovalcem podatkov v postopkih zahtev ONNP, ki so pogodbeno omejeni glede uporabe vaših osebnih podatkov za kateri koli drug namen kot za izvajanje storitev skladno z veljavnimi sporazumi glede obdelave podatkov.
 • drugim tretjim osebam:
  • podjetjem, ki sodijo skupino podjetij Volvo Cars (EGP), za namene obravnave zahteve ONNP, če vaše osebne podatke hrani druga pravna oseba in ne Volvo Car Corporation.

5. Vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih obdelujemo

Kot oseba, na katero se nanašajo podatki, imate glede vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, posebne zakonske pravice na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vaše pravice so na kratko obrazložene v nadaljevanju, uveljavljate pa jih lahko z izpolnitvijo spodnjega namenskega obrazca.

 1. Pravica do umika privolitve: Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko privolitev kadar koli umaknete, kar bo veljavno od tistega trenutka dalje.
 2. Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate podatke v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas. Na zahtevo vam bomo zagotovili kopijo vaših osebnih podatkov. Če zahtevate dodatne kopije vaših osebnih podatkov, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino, ki temelji na administrativnih stroških. Imate pravico do informacij o naših zaščitnih ukrepih pri prenosu vaših osebnih podatkov v državo, ki je zunaj EU in EGP. Lahko zahtevate, da vam sporočimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne, in vaše osebne podatke prenašamo v državo, ki je zunaj EU in EGP.
 3. Pravica do popravka: Od nas lahko zahtevate popravke napačnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Prizadevamo si, da bi bili osebni podatki, ki jih hranimo, upravljamo ali redno uporabljamo, točni, popolni, ažurirani, ustrezni in skladni z najnovejšimi informacijami, ki so nam na voljo.
 4. Pravica do omejevanja: Od nas lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če:
  1. izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov za obdobje, v katerem bi mi morali preverjati točnost,
  2. je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave, ne pa izbrisa osebnih podatkov,
  3. vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov,
  4. nasprotujete obdelavi, medtem ko preverjamo, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi.
 5. Pravica do prenosljivosti: Pravico imate prejeti svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, in če je to tehnično izvedljivo, zahtevati, da vaše osebne podatke (ki ste nam jih posredovali) posredujemo drugi organizaciji, če
  1. vaše osebne podatke obdelujemo na avtomatiziran način;
  2. obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi ali pa je naša obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za uresničevanje ali izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste;
  3. nam sami posredujete svoje osebne podatke ali
  4. vaša pravica do prenosljivosti podatkov ne krši pravic in svoboščin drugih oseb.
  • Pravico imate prejeti svoje osebne podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Vaša pravica do prejetja svojih osebnih podatkov ne sme kršiti pravic in svoboščin drugih oseb. Pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke posredujemo drugi organizaciji, če je takšen prenos tehnično izvedljiv.
 6. Pravica do brisanja: Pravico imate zahtevati izbris svojih podatkov, ki jih obdelujemo. Če obdelujemo vaše osebne podatke, moramo izpolniti to zahtevo, razen če je obdelava potrebna za naslednje namene:
  1. za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informiranja;
  2. za izpolnjevanje pravnih obveznosti, ki zahteva obdelavo podatkov skladno z zakonodajo države članice, v katere pristojnosti smo;
  3. za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstvene ali zgodovinske raziskave oziroma za statistične namene; ali
  4. za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov.
 7. Pravica do ugovora: Kadar koli lahko nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi posebnih okoliščin, če obdelava ne temelji na vaši privolitvi, temveč na naših legitimnih interesih ali interesih tretje osebe. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo izkazali prepričljive legitimne razloge in prevladujoči interes za obdelavo oziroma če podatke potrebujemo za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov. Če nasprotujete obdelavi podatkov, navedite, ali želite zahtevati tudi izbris svojih osebnih podatkov, sicer bomo uporabo le omejili. Obdelavi vaših podatkov lahko kadar koli nasprotujete, ne glede na razlog, če jih uporabljamo za namene neposrednega trženja (kar vključuje profiliranje, ki se uporablja za neposredno trženje), četudi je bila tovrstna obdelava v našem zakonitem poslovnem interesu. Če trženje izvajamo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev umaknete (glejte zgoraj).
 8. Pravica do vložitve pritožbe: Pritožbo lahko vložite pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v svoji državi ali katerem koli pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v EU. Vendar pa bi vam bili hvaležni, če bi se najprej obrnili na nas, da bi poskusili odpraviti vašo težavo – podatki za stik so navedeni spodaj.

6. Informacije za stik

Če želite uveljavljati svoje pravice, uporabite ustrezen spletni obrazec, ki je naveden v zgoraj omenjenem pravilniku o zasebnosti strank. Če imate še kakšna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, nam pišite na naslov:

Odgovorna oseba za varstvo podatkov

Poštni naslov: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Gothenburg, Švedska.

E-poštni naslov: globdpo@volvocars.com

7. Spremembe našega pravilnika o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo svoje prakse na področju zasebnosti ter posodobimo in dopolnimo to obvestilo o zasebnosti. Če bomo kakor koli bistveno spremenili vsebino tega obvestila, zlasti to, kdaj iz obvestila izhaja vaše soglasje, vas bomo obvestili o spremembah. To obvestilo o zasebnosti je veljavno od datuma, ki je naveden na začetku dokumenta.