Različica članka 2021.186.0

Obvestilo o zasebnosti – aplikacija Volvo Cars

Veljavno od:

Objavljeno:

V tem dokumentu je opisano, kako družba Volvo Cars (kot je opredeljena podaj) in občasno nekatere druge pravne osebe obdelujejo vaše osebne podatke, kadar uporabljate mobilno aplikacijo Volvo Cars (v nadaljevanju "aplikacija Volvo Cars"), s katero se povezujete s svojim vozilom Volvo.

Aplikacija Volvo Cars ima več funkcij, ki uporabljajo obdelavo različnih osebnih podatkov, kot je opisano v nadaljevanju. Te funkcije so odvisne o trga in vrste naročnine ter so lahko naslednje:

 • Storitve družbe Volvo – to vključuje vidike, navedene v točki 2.1 (Oddaljene storitve za vozila družbe Volvo Cars), 2.2 (Dnevnik vožnje), 2.3 (Souporaba vozila s funkcijo voznika gosta), 2.4 (Analitika aplikacije), 2.5 (Raziskave in razvoj), 2.6 (Vaša naročnina za aplikacijo Volvo Cars) v nadaljevanju.

V nadaljevanju najdete odgovore na spodnja vprašanja:

 1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?
 2. Katere osebne podatke zbiramo, zakaj in kako dolgo jih hranimo?;
 3. Komu in na kakšen način posredujemo vaše osebne podatke?
 4. Kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?
 5. Podatki za stik
 6. Spremembe našega pravilnika o zasebnosti

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Odgovornost za obdelavo vaših osebnih podatkov v aplikaciji Volvo Cars je razdeljena, kot sledi:

 • Pravna oseba, ki je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vašo uporabo storitev na daljavo za vozila družbe Volvo Cars, funkcij dnevnika vožnje in souporaba vozila in funkcija voznika gosta ter analitike aplikacije in raziskav in razvoja, je Volvo Car Corporation, švedska pravna oseba s sedežem na Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švedska, in z matično številko podjetja 556074-3089, v nadaljevanju "Volvo Cars".

2. Katere osebne podatke zbiramo, zakaj in kako dolgo jih hranimo?

Kot smo že omenili, ima aplikacija Volvo Cars številne različne funkcije, ki so odvisne od modela vozila in trga – nekatere od spodaj navedenih funkcij vam morda niso na voljo.

2.1 Oddaljene storitve za vozila družbe Volvo Cars

Zbiramo vaše identifikacijske podatke (npr. ime in priimek, telefonsko številko, Volvo ID (e-poštni naslov), identifikacijsko številko vozila – "VIN", enolično identifikacijsko oznako naprave in žeton potisnega obvestila) in vašo zgodovino nakupov (obdobje lastništva, morebitne naročniške storitve, ki jih uporabljate, model in letnik vašega vozila in pripadajoče tehnične podatke o vozilu).

Te podatke pridobivamo, da vam lahko nudimo storitve na daljavo za vozila družbe Volvo Cars, na primer možnost daljinskega upravljanja vozila (npr. predhodno ogrevanje/hlajenje kabine, odklepanje/zaklepanje vrat, zagon/zaustavitev motorja na daljavo, preverjanje zunanje temperature, prejemanje opozoril protivlomnega sistema), preverjanje stanja vozila (npr. ravni goriva, tekočine za pranje stekel in zavorne tekočine, stanje ključavnic vrat, tlaka v pnevmatikah in servisnih opozoril, stanje akumulatorja hibridnega vozila in druge kazalnike stanja vozila).

Te podatke pridobimo, da vam lahko pošiljamo potisna obvestila aplikacije Volvo Cars, ki so povezana z bližnjimi vzdrževalnimi in servisnimi opomniki glede vozila. Pri hibridnih in popolnoma električnih vozilih shranjujemo lokacije polnjenja, da lahko priporočamo priročno načrtovanje polnjenja. Zbiramo podatke o lokaciji vozila in, če nam to dovolite, lokaciji vaše mobilne naprave, da lahko uporabljate funkcije zemljevida v aplikaciji Volvo Cars in da lahko prikažemo, kje na zemljevidu ste glede na vaše vozilo Volvo.

Če vas za privolitev za obdelavo podatkov ne prosimo izrecno, je pravna podlaga za tovrstno obdelavo podatkov izvajanje pogodbenih obveznosti, ki jih imamo do vas (čl. 6.1.b GDPR).

Če nam prek nastavitev svoje mobilne naprave omogočite dostop do svojih podatkov o lokaciji, koledarja in stikov, te podatke obdelujemo, da lahko na priročen način pošiljamo lokacijske podatke iz telefona v avto na podlagi vašega seznama stikov, koledarskih dogodkov ali rezultatov iskanja. Pravna podlaga za tovrstno obdelavo podatkov je vaše soglasje (člen 6.1.a uredbe GDPR).

Ko vaša naročnina za storitev Volvo Cars poteče, bodo vsi podatki, ki so povezani s storitvijo, vključno z vašimi osebnimi podatki, izbrisani po devetdesetih (90) dneh. Upoštevajte, da je naročnina na storitev Volvo Cars vezana na vozilo, zato morate pri prenosu lastništva vozila kot prodajalec poskrbeti za prekinitev povezave med vozilom in aplikacijo in izbris vaših podatkov. To velja tudi za registriranega glavnega voznika v primeru lizinga vozila. Za navodila sledite tej povezavi.

2.2. Dnevnik vožnje

V aplikaciji lahko izberete možnost beleženja dnevnika vožnje Volvo Cars. To vam lahko pride prav pri obračunavanju potnih stroškov. Dnevnik vožnje morate vklopiti sami, sicer ostane nedejaven in podatki se ne zbirajo.

Če vklopite dnevnik vožnje, zbiramo vaše identifikacijske podatke (kot so ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov in VIN) in samodejno prek telematike vozila zbiramo podatke o lokaciji vašega vozila (ob zagonu in zaustavitvi ali neprekinjeno, odvisno od vrste vozila, kot je opisano spodaj) za identifikacijo vsakega potovanja, vključno z informacijami o potovanju (čas trajanja, razdalja, poraba goriva in/ali električne energije, proizvodnja električne energije pri hibridnem vozilu) in prevožene kilometre. Pri bencinskih in dizelskih vozilih dnevnik vožnje vsebuje samo začetno in končno lokacijo vsakega cikla vožnje. Če uporabljate hibridni model/vozilo z dvema motorjema, so v dnevniku vožnje zabeležene tudi vaše poti.

Te podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve (člen 6.1.a uredbe GDPR).

Praviloma podatke dnevnika vožnje shranjujemo 100 dni. V posebnih primerih, na primer pri vozilih, za katere je mogoče uveljavljati vračilo stroškov za ponovno polnjenje, je dnevnik vožnje shranjen 500 dni.

Dnevnik vožnje lahko kadar koli izklopite in s tem prekinete zbiranje podatkov. To ne pomeni, da bodo predhodno zbrani podatki izbrisani.

2.3. Souporaba vozila in voznik gost

Če uporabljate souporabo vozila s funkcijo voznika gosta, ki je na voljo v aplikaciji Volvo Cars, družba Volvo Cars obdeluje naslednje osebne podatke:

 1. Podatke vašega in gostovega računa Volvo ID – da lahko ločeno shranjujemo osebne nastavitve.
 2. Številki vašega in gostovega mobilnega telefona – za pošiljanje vabil gostom po sporočilih SMS.
 3. Podatke o vozilu, kot so model, letnik, barva, registrska tablica in lokacija, na podlagi katerih gost lažje najde vaše vozilo.
 4. Stanje ključavnic vrat, ki omogoča odklepanje in zaklepanje avtomobila in preverjanje, ali ste avtomobil zaklenili po uporabi.
 5. Podatke gostovega dnevnika vožnje (če je omogočen) so na voljo tako gostu kot tudi glavnemu vozniku, celotni podatki dnevnika vožnje vozila pa samo glavnemu vozniku.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je vaša pogodba z nami (po členu 6.1.b uredbe GDPR), pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov gosta pa je naš zakoniti interes (po členu 6.1.f uredbe GDPR) v okviru zagotavljanja vaše uporabe funkcije souporabe vozila.

Te osebne podatke bomo hranili, dokler 1) glavni voznik ne odstrani gosta, 2) skladno s pravili hranjenja podatkov voznikovega dnevnika ali 3) do izteka naročniškega razmerja, kar nastopi prej.

2.4 Analitika aplikacije

Merimo, kako se naša aplikacija uporablja, da bi bolje razumeli vedenje uporabnikov ter izboljšali uporabnost in zanesljivost aplikacije, pridobili vpogled v uporabo storitev in izboljšali vašo izkušnjo s temi storitvami. To izvajamo s pomočjo orodja Google Analytics (v omejenem načinu), pri čemer obdelujemo ID vaše naprave, naslov IP naprave (psevdonimiziran takoj po zbiranju), Volvo ID stanje povezave vozila.

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je naš zakoniti interes (po členu 6.1.f uredbe GDPR) izboljševanja uporabnosti in priročnosti aplikacije in naših storitev.

Te podatke hranimo štirinajst (14) mesecev po zbiranju.

2.5. Raziskave in razvoj

Za namene raziskav in razvoja z vidika boljšega razumevanja, kako bi še lahko izboljšali svoje izdelke in storitve in v kateri smeri jih moramo razvijati, uporabljamo pristop, ki temelji na zbranih podatkih o vozilu (npr. VIN), izdelku (npr. uporaba aplikacije Volvo Cars), stranki (npr. Volvo ID) in prodaji (npr. prodajalec ali serviser) in nam omogoča usmerjanje razvoja izdelkov in storitev. Obdelava zajema širok nabor analitik, modeliranj in raziskav, ki jih izvajajo naši analitiki in podatkovni znanstveniki.

Pravna podlaga za tovrstno obdelavo podatkov je, da gre za naš zakoniti poslovni interes ((člen 6.1.f) GDPR). Kjer je možno analize omejimo na anonimizirane ali psevdomizirane podatke. Obdelava ne vključuje nobenega samodejnega sprejemanja odločitev v zvezi z vami.

Te podatke hranimo deset (10) let.

2.6. Vaša naročnina za aplikacijo Volvo Cars

Če imate naročnino za storitve na daljavo za vozila družbe Volvo Cars, lahko to storitev obnovite v aplikaciji Volvo Cars. Kadar to storite in za namene upravljanja vaše naročnine obdelujemo vaše identifikacijske podatke (kot so ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov in VIN) ter stanje in zgodovino nakupov. Namen naše obdelave je, da upravljamo in nadziramo vaš nakup (od nakupa do dostave), vključno z vsemi potrebnimi stiki z organi glede uradnega poročanja, vodenja vaše zahteve za ustrezne storitve, zagotavljanja dostave in posredovanja posodobitev v zvezi s storitvami, ki ste jih kupili. Za obdelavo vaših plačil uporabljamo tretjega ponudnika plačil, ki vaše osebne podatke obdeluje ločeno; več o praksah varovanja zasebnosti našega ponudnika plačil lahko preberete v 3. poglavju spodaj.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je to, da je obdelava potrebna za namene izvajanja naše pogodbe z vami (po členu 6.1.b uredbe GDPR).

Vaše osebne podatke bomo hranili devetdeset (90) dni po izteku naročnine Volvo Cars, da vam bomo lahko omogočili nadaljnjo uporabo storitve, če se odločite za ponovno vzpostavitev naročnine. Poleg tega bomo podatke, povezane z nakupom, arhivirali in deset (10) let hranili za namene skladnosti z zakonodajo o računovodskem in finančnem poročanju – to nam nalaga zakon (čl. 6.1.c GDPR).

3. Komu in na kakšen način posredujemo vaše osebne podatke?

Zgoraj navedena obdelava podatkov, ki jo izvaja Volvo Car Corporation, zajema obdelavo vaših osebnih podatkov in obdelavo, ki jo izvajajo naslednje kategorije tretjih oseb, o čemer vas obveščamo po potrebi:

Obdelava, ki jo izvajajo obdelovalci

Obdelovalci, ki nam pomagajo pri zagotavljanju storitev aplikacije Volvo Cars, so:

 • ponudnik storitve povezljivosti v oblaku;
 • ponudnik gostovanja podatkov;
 • ponudnik potisnih obvestil;
 • ponudnik pošiljanja e-pošte;
 • ponudnik klepeta in službe za stranke;
 • izbrani prodajalci družbe Volvo Cars za namene naročanja storitev in storitve Volvo Valet; ter
 • ponudnik izdajanja računov za naročniške storitve.

Ti izvajalci so pogodbeno omejeni glede uporabe vaših osebnih podatkov za kateri koli drug namen kot za izvajanje storitev skladno z veljavnimi sporazumi glede obdelave podatkov. V določenih primerih, ko uporabljamo obdelovalce podatkov, to lahko vključuje omejen prenos vaših osebnih podatkov izven Evropske unije. Z ustreznimi previdnostnimi ukrepi smo zagotovili, da se ti prenosi izvajajo v najmanjši možni meri in da vas po teh podatkih ni mogoče identificirati, kar zmanjšuje nevarnost nepooblaščenega razkritja.

Posredovanje drugim podjetjem skupini Volvo Car Group:

Podatke iz točk 2.5 in 2.6 zgoraj posredujemo našim nacionalnim prodajnim podjetjem v državah, od koder tudi izvirajo podatki, za naslednje namene:

 • ocenjevanje uspešnosti prodajalcev;
 • skrb za stranke;
 • tržno segmentacijo;
 • ocenjevanje podaljšanj in obnovitev naročniških razmerij.

Posredovanje drugim tretjim osebam (ločeni obdelovalci podatkov)

Plačila obdelujemo prek tretjih oseb, ki podatke za plačilo pridobivajo neposredno od vas in jih ne delijo z nami:

 • Stripe Inc. (ponudnik plačilnih storitev, obračunavanja, izdajanja računov in upravljanja naročniških razmerij). Pravilnik o zasebnosti tega podjetja lahko preberete na https://stripe.com/en-se/privacy.

Aplikacija Volvo Cars za prikaz vaše lokacije in lokacije vozila uporablja storitev Google Maps. Pravilnik o zasebnosti tega podjetja lahko preberete na https://policies.google.com/privacy.

4. Vaše pravice v zvezi o obdelavo osebnih podatkov

Kot oseba, na katero se nanašajo podatki, imate glede vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, posebne zakonske pravice na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vaše pravice so na kratko obrazložene v nadaljevanju, uveljavljate pa jih lahko z izpolnitvijo spodnjega namenskega obrazca.

 1. Pravica do umika privolitve: Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko privolitev kadar koli umaknete, kar bo veljavno od tistega trenutka dalje.
 2. Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate podatke v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas. Na zahtevo vam bomo zagotovili kopijo vaših osebnih podatkov. Če zahtevate dodatne kopije vaših osebnih podatkov, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino, ki temelji na administrativnih stroških. Imate pravico do informacij o naših zaščitnih ukrepih pri prenosu vaših osebnih podatkov v državo, ki je zunaj EU in EGP. Lahko zahtevate, da vam sporočimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne, in vaše osebne podatke prenašamo v državo, ki je zunaj EU in EGP.
 3. Pravica do popravka: Od nas lahko zahtevate popravke napačnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Prizadevamo si, da bi bili osebni podatki, ki jih hranimo, upravljamo ali redno uporabljamo, točni, popolni, ažurirani, ustrezni in skladni z najnovejšimi informacijami, ki so nam na voljo.
 4. Pravica do omejevanja: Od nas lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če:
  1. izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov za obdobje, v katerem bi mi morali preverjati točnost,
  2. je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave, ne pa izbrisa osebnih podatkov,
  3. vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov,
  4. nasprotujete obdelavi, medtem ko preverjamo, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi.
 5. Pravica do prenosljivosti: Pravico imate prejeti svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, in če je to tehnično izvedljivo, zahtevati, da vaše osebne podatke (ki ste nam jih posredovali) posredujemo drugi organizaciji, če
  1. vaše osebne podatke obdelujemo na avtomatiziran način;
  2. obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi ali pa je naša obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za uresničevanje ali izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste;
  3. nam sami posredujete svoje osebne podatke ali
  4. vaša pravica do prenosljivosti podatkov ne krši pravic in svoboščin drugih oseb.
  Pravico imate prejeti svoje osebne podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Vaša pravica do prejetja svojih osebnih podatkov ne sme kršiti pravic in svoboščin drugih oseb. Pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke posredujemo drugi organizaciji, če je takšen prenos tehnično izvedljiv.
 6. Pravica do brisanja: Pravico imate zahtevati izbris svojih podatkov, ki jih obdelujemo. Če obdelujemo vaše osebne podatke, moramo izpolniti to zahtevo, razen če je obdelava potrebna za naslednje namene:
  1. za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informiranja;
  2. za izpolnjevanje pravnih obveznosti, ki zahteva obdelavo podatkov skladno z zakonodajo države članice, v katere pristojnosti smo;
  3. za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstvene ali zgodovinske raziskave oziroma za statistične namene; ali
  4. za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov.
 7. Pravica do ugovora: Kadar koli lahko nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi posebnih okoliščin, če obdelava ne temelji na vaši privolitvi, temveč na naših legitimnih interesih ali interesih tretje osebe. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo izkazali prepričljive legitimne razloge in prevladujoči interes za obdelavo oziroma če podatke potrebujemo za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov. Če nasprotujete obdelavi podatkov, navedite, ali želite zahtevati tudi izbris svojih osebnih podatkov, sicer bomo uporabo le omejili. Obdelavi vaših podatkov lahko kadar koli nasprotujete, ne glede na razlog, če jih uporabljamo za namene neposrednega trženja (kar vključuje profiliranje, ki se uporablja za neposredno trženje), četudi je bila tovrstna obdelava v našem zakonitem poslovnem interesu. Če trženje izvajamo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev umaknete (glejte zgoraj).
 8. Pravica do vložitve pritožbe: Pritožbo lahko vložite pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v svoji državi ali katerem koli pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v EU. Vendar pa bi vam bili hvaležni, če bi se najprej obrnili na nas, da bi poskusili odpraviti vašo težavo – podatki za stik so navedeni spodaj.

Svoje pravice, ki jih imate v odnosu z nami, lahko uveljavljate z izpolnitvijo tega obrazca (najprej izberite svojo državo ali regijo, nato odprite in izpolnite obrazec), kar nam bo pomagalo pri pravilni obravnavi vašega zahtevka. Spletni obrazec vsebuje informacije, ki jih potrebujemo za preverjanje vaše identitete in obravnavo vašega zahtevka. Pri zahtevkih, ki jih oddajate po telefonu ali e-pošti, nam boste morali posredovati dovolj informacij, da bomo lahko preverili, ali ste res oseba, katere osebne podatke zbiramo, in podrobno opisati svojo zahtevo, da jo bomo ustrezno obravnavali in se odzvali nanjo. Če s podatki, ki nam jih boste posredovali v zahtevku za dostop in izbris, ne bomo mogli potrditi vaše identitete, vas bomo morda prosili za dodatne informacije.

Svoje pravice lahko uveljavljate v odnosu do vseh navedenih skupnih upravljavcev.

5. Podatki za stik

Če želite uveljavljati svoje pravice, glejte 4. poglavje zgoraj. Če imate še kakšna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, nam pišite na naslov:

Volvo Car Corporation

Poštni naslov: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Švedska

E-poštni naslov: globdpo@volvocars.com

6. Spremembe našega pravilnika o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo svoje prakse na področju zasebnosti ter posodobimo in dopolnimo to obvestilo o zasebnosti. Če bomo kakor koli bistveno spremenili vsebino tega obvestila, zlasti to, kdaj iz obvestila izhaja vaše soglasje, vas bomo obvestili o spremembah. To obvestilo o zasebnosti je veljavno od datuma, ki je naveden na začetku dokumenta.