Različica članka 2021.186.0

Obvestilo o zasebnosti – Volvo ID

Veljavno od:

Objavljeno:

Ta dokument opisuje, kako družba Volvo Cars (kot je opredeljena zgoraj) obdeluje vaše osebne podatke, ustvarite in uporabljate svoj račun Volvo ID za dostopanje do storitev v digitalnem ekosistemu družbe Volvo Cars (v nadaljevanju "Volvo ID").

V nadaljevanju najdete odgovore na spodnja vprašanja:

1. Kdo smo

Pravna oseba, ki je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vašim ustvarjanjem in uporabo računa Volvo ID, je Volvo Car Corporation, švedska pravna oseba s sedežem na Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švedska, in z matično številko podjetja 556074-3089, v nadaljevanju "Volvo Cars", "mi" ali "nas".

2. Katere osebne podatke zbiramo in zakaj?

Da lahko ustvarite in uporabljate račun Volvo ID in dostopate do storitev v digitalnem ekosistemu družbe Volvo Cars, moramo obdelovati naslednje kategorije osebnih podatkov:

Od vas pridobimo identifikacijske podatke (npr. ime in priimek, telefonsko številko, izbrani jezik, državo, e-poštni naslov in geslo) za ustvarjanje računa, omogočanje dostopa do storitev Volvo Cars, za katere potrebujete Volvo ID, in za komunikacijo v zvezi z vašim računom Volvo ID. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je izvajanje pogodbe o uporabi aplikacije, ki ste jo sklenili z družbo Volvo Cars (po členu 6.1.b uredbe GDPR).

Z namenom zagotavljanja pregleda vašega računa Volvo ID in povezanih storitev na Volvo ID Portal obdelujemo vaš račun Volvo ID, podatke o vozilu (VIN, podrobnosti o vozilu) in storitve, ki so poveza ne s storitvijo Volvo ID. Pravna osnova za to obdelavo je legitimen interes ((člen 6.1.f) GDPR) za oris vseh vozil in storitev, ki so povezani z vašim računom Volvo ID.

Poleg tega vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene odpravljanja težav v zvezi z ustvarjanjem in uporabo računa Volvo ID in za zagotavljanje zanesljivosti našega izdelka. V tem primeru uporabimo del podatkov vašega računa Volvo ID (uporabniško ime in ID uporabnika). Pravna podlaga za tovrstno obdelavo podatkov je naš zakoniti poslovni interes (po členu 6.1.f uredbe GDPR) zagotavljanja stabilnega in zanesljivega izdelka uporabniku.

3. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?

Če izbrišete svoj račun Volvo ID (kar lahko storite v portalu Volvo ID), bo vaš račun Volvo ID skupaj z vsemi povezanimi podatki izbrisan najkasneje trideset (30) dni po prejemu vaše zahteve za izbris.

4. Komu bomo posredovali vaše osebne podatke?

Naše kategorije obdelovalcev, ki nudijo podporo pri zagotavljanju računa Volvo ID, so:

 • ponudnik ustvarjanja računa in storitve preverjanja pristnosti,
 • ponudnik gostovanja podatkov;
 • distribucija e-poštnih sporočil in sporočil SMS,
 • Ponudnik storitve odpravljanja težav

Ti izvajalci so pogodbeno omejeni glede uporabe vaših osebnih podatkov za kateri koli drug namen kot za izvajanje storitev skladno z veljavnimi sporazumi glede obdelave podatkov. V določenih primerih, ko uporabljamo obdelovalce podatkov, to lahko vključuje omejen prenos vaših osebnih podatkov izven Evropske unije. Z ustreznimi previdnostnimi ukrepi smo zagotovili, da se ti prenosi izvajajo v najmanjši možni meri in da vas po teh podatkih ni mogoče identificirati, kar zmanjšuje nevarnost nepooblaščenega razkritja.

5. Vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih obdelujemo

Kot oseba, na katero se nanašajo podatki, imate glede vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, posebne zakonske pravice na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vaše pravice so na kratko obrazložene v nadaljevanju, uveljavljate pa jih lahko z izpolnitvijo spodnjega namenskega obrazca.

 1. Pravica do umika privolitve: Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko privolitev kadar koli umaknete, kar bo veljavno od tistega trenutka dalje.
 2. Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate podatke v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas. Na zahtevo vam bomo zagotovili kopijo vaših osebnih podatkov. Če zahtevate dodatne kopije vaših osebnih podatkov, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino, ki temelji na administrativnih stroških. Imate pravico do informacij o naših zaščitnih ukrepih pri prenosu vaših osebnih podatkov v državo, ki je zunaj EU in EGP. Lahko zahtevate, da vam sporočimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne, in vaše osebne podatke prenašamo v državo, ki je zunaj EU in EGP.
 3. Pravica do popravka: Od nas lahko zahtevate popravke napačnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Prizadevamo si, da bi bili osebni podatki, ki jih hranimo, upravljamo ali redno uporabljamo, točni, popolni, ažurirani, ustrezni in skladni z najnovejšimi informacijami, ki so nam na voljo.
 4. Pravica do omejevanja: Od nas lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če:
  1. izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov za obdobje, v katerem bi mi morali preverjati točnost,
  2. je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave, ne pa izbrisa osebnih podatkov,
  3. vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov,
  4. nasprotujete obdelavi, medtem ko preverjamo, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi.
 5. Pravica do prenosljivosti: Pravico imate prejeti svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, in če je to tehnično izvedljivo, zahtevati, da vaše osebne podatke (ki ste nam jih posredovali) posredujemo drugi organizaciji, če
  1. vaše osebne podatke obdelujemo na avtomatiziran način;
  2. obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi ali pa je naša obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za uresničevanje ali izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste;
  3. nam sami posredujete svoje osebne podatke ali
  4. vaša pravica do prenosljivosti podatkov ne krši pravic in svoboščin drugih oseb.
  Pravico imate prejeti svoje osebne podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Vaša pravica do prejetja svojih osebnih podatkov ne sme kršiti pravic in svoboščin drugih oseb. Pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke posredujemo drugi organizaciji, če je takšen prenos tehnično izvedljiv.
 6. Pravica do brisanja: Pravico imate zahtevati izbris svojih podatkov, ki jih obdelujemo. Če obdelujemo vaše osebne podatke, moramo izpolniti to zahtevo, razen če je obdelava potrebna za naslednje namene:
  1. za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informiranja;
  2. za izpolnjevanje pravnih obveznosti, ki zahteva obdelavo podatkov skladno z zakonodajo države članice, v katere pristojnosti smo;
  3. za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstvene ali zgodovinske raziskave oziroma za statistične namene; ali
  4. za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov.
 7. Pravica do ugovora: Kadar koli lahko nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi posebnih okoliščin, če obdelava ne temelji na vaši privolitvi, temveč na naših legitimnih interesih ali interesih tretje osebe. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo izkazali prepričljive legitimne razloge in prevladujoči interes za obdelavo oziroma če podatke potrebujemo za uvedbo, izvrševanje ali zagovarjanje sodnih postopkov. Če nasprotujete obdelavi podatkov, navedite, ali želite zahtevati tudi izbris svojih osebnih podatkov, sicer bomo uporabo le omejili. Obdelavi vaših podatkov lahko kadar koli nasprotujete, ne glede na razlog, če jih uporabljamo za namene neposrednega trženja (kar vključuje profiliranje, ki se uporablja za neposredno trženje), četudi je bila tovrstna obdelava v našem zakonitem poslovnem interesu. Če trženje izvajamo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev umaknete (glejte zgoraj).
 8. Pravica do vložitve pritožbe: Pritožbo lahko vložite pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v svoji državi ali katerem koli pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v EU. Vendar pa bi vam bili hvaležni, če bi se najprej obrnili na nas, da bi poskusili odpraviti vašo težavo – podatki za stik so navedeni spodaj.

Svoje pravice, ki jih imate v odnosu z nami, lahko uveljavljate z izpolnitvijo tega obrazca, kar nam bo pomagalo pri pravilni obravnavi vašega zahtevka. Spletni obrazec vsebuje informacije, ki jih potrebujemo za preverjanje vaše identitete in obravnavo vašega zahtevka. Pri zahtevkih, ki jih oddajate po telefonu ali e-pošti, nam boste morali posredovati dovolj informacij, da bomo lahko preverili, ali ste res oseba, katere osebne podatke zbiramo, in podrobno opisati svojo zahtevo, da jo bomo ustrezno obravnavali in se odzvali nanjo. Če s podatki, ki nam jih boste posredovali v zahtevku za dostop in izbris, ne bomo mogli potrditi vaše identitete, vas bomo morda prosili za dodatne informacije.

6. Informacije za stik

Če želite uveljavljati svoje pravice, glejte 5. poglavje zgoraj. Če imate še kakšna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, nam pišite na naslov:

Volvo Car Corporation

Poštni naslov: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Švedska

E-poštni naslov: globdpo@volvocars.com

7. Spremembe našega pravilnika o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo svoje prakse na področju zasebnosti ter posodobimo in dopolnimo to obvestilo o zasebnosti. Če bomo kakor koli bistveno spremenili vsebino tega obvestila, zlasti to, kdaj iz obvestila izhaja vaše soglasje, vas bomo obvestili o spremembah. To obvestilo o zasebnosti je veljavno od datuma, ki je naveden na začetku dokumenta.