Volvo Car podaljšano jamstvo

Pogoji in izjeme jamstva

Dodatni primeri, ki jih podaljšano jamstvo Volvo ne krije:

 • naravne obrabe delov, materiala in delo ob rednem vzdrževanju vozila,
 • dodatna čiščenja,
 • razbita in odrgnjena stekla,
 • menjava deformiranih delov zaradi zunanjih poškodb ali zunanjih vzrokov,
 • uravnavanje geometrije koles (razen v primeru odprave okvare postopkovno povezanih delov, ki so kriti v skladu s to garancijo),
 • zamenjava in nastavitev zobatega jermena (razen če tako predpisujejo tehnična navodila proizvajalca vozila ob odpravi okvare postopkovno povezanih delov, ki so kriti v skladu s to garancijo in je bila predhodna zamenjava zobatega jermena izvedena v skladu z intervali, ki jih predpisuje proizvajalec vozila),
 • čiščenje hladilnikov,
 • čiščenje cevi goriva, filtra goriva, sistema vbrizgavanja goriva, črpalke goriva in rezervoarja goriva, ki je potrebno zaradi uporabe onesnaženega (kontaminiranega) ali neustreznega goriva.

 • Ta pogodba ne vključuje kritja za fizične poškodbe oseb.  Jamstvo je izključeno tudi, če je napaka vzročno povezana s tem, da:

 • je bilo vozilo izpostavljeno mehaničnim ali kemičnim vplivom (zaradi udarcev, udarcev kamenja, rje iz zraka, industrijskih plinov),
 • je bilo ravnanje z vozilom nestrokovno ali je prišlo do preobremenitve vozila,
 • so bili v vozilo vgrajeni deli, katerih uporaba ni bila odobrena s strani pooblaščenega serviserja ali je bilo vozilo spreminjano na način, ki ga proizvajalec vozil ne dovoli,
 • niso bili upoštevani predpisi glede uporabe, vzdrževanja in nege vozila (npr. v navodilih za uporabo) in še posebej, če servisni pregledi niso bili opravljeni v pooblaščeni servisni mreži ter v skladu s servisnimi načrti,
 • končni uporabnik ni nemudoma prijavil ter dal odpraviti pomanjkljivosti, ko je le-to opazil in je bila očitna že pri dobavi vozila ali pa je postala očitna šele kasneje.

 • Podaljšano jamstvo ne velja za poškodbe, ki nastanejo zaradi poplav, vojne, zvočnih udarcev ali jedrskega sevanja.  Lastnik je dolžan:

 • uporabljati vozilo v skladu z določili, ki so navedeni v ”Navodilih za uporabo”,
 • preveriti, ali so podatki o vozilu in o opravljenih rednih servisih pri pooblaščenem serviserju pravilno vneseni v za to predvidena mesta,
 • v primeru težav z vozilom, ki kažejo na možnost nastanka okvare, ravnati z vozilom previdno
  in o tem obvestiti pooblaščenega serviserja,
 • vozilo v času popravila prepustiti pooblaščenemu serviserju v skladu s pravnimi predpisi.

 • Zahtevek, ki je bil oddan več kot 14 dni po odkritju napake na vozilu, ne bo upoštevan.  Podaljšano jamstvo Volvo ne velja za:

 • vozila, ki se uporabljajo za dirkanje,
 • nestandardna oziroma predelana vozila,
 • vozila, ki se uporabljajo za dejavnost proti plačilu, dajanje v najem (taxi, avto šole), policijska vozila in interventna vozila,
 • vozila, ki niso prodana v Volvo pooblaščeni servisni mreži VCAG,
 • vozila, ki niso predhodno pregledana po Volvo standardih.
 •  


  POGOJI UVELJAVLJANJA PODALJŠANEGA JAMSTVA

  Kupec, ki želi uveljaviti storitve podaljšanega jamstva, je dolžan: • prijaviti okvaro pri pooblaščen serviserju za znamko vozila v svoji državi v roku 7 dni od zaznave okvare, ki odloči o načinu popravila vozila v skladu s priporočili proizvajalca,
 • pokazati redno izpolnjeno servisno knjižico z vsemi potrjenimi servisnimi posegi na osnovi priporočil proizvajalca,
 • pokazati knjižico podaljšanega jamstva in potrdilo o podaljšanem jamstvu,
 • v primeru okvare števca prevoženih kilometrov (v času veljave proizvajalčeve garancije ali podaljšanega jamstva) je kupec dolžan poskrbeti za popravilo števca v najkrajšem možnem času pri pooblaščenem serviserju za znamko in o tem obvestiti prodajalca vozila, pri katerem je bila sklenjena pogodba.


 • PODALJŠANEGA JAMSTVA NI MOGOČE UVELJAVLJATI:

 • če je vozilo uporabljano na način, ki ni v skladu s predpisi proizvajalca (na primer: preobremenitve, športne dejavnosti in podobno),
 • če je okvara posledica posega ali vzdrževanja vozila izven pooblaščene servisne mreže,
 • če vozilo ni bilo vzdrževano po navodilih proizvajalca, ki so navedene v knjižici o vzdrževanju vozila še posebej, če niso bili spoštovani časovni ali kilometrski predpisani servisni intervali,
 • če je bil na števcu prevoženih kilometrov vozila izveden poseg brez vednosti pooblaščenega prodajalca vozil ali zavarovatelja,
 • nastanek okvare izven države prodaje podaljšanega jamstva.


 • Če se okvara zgodi izven države prodaje podaljšanega jamstva in bo voznik vozila izvajal popravilo v tej državi, potem naj zaradi povračila stroškov za nastalo okvaro (le za stroške popravil, ki so kriti s tem jamstvom), zagotovi ustrezna dokazila: • delovni nalog,
 • stroškovno specificirano fakturo za popravilo,
 • fotografijo okvarjenega vozila, števca kilometrov, okvarjenih delov,
 • morebiten diagnostični izpis s prikazano informacijo o napaki, ki jo lahko dobi pri serviserju,
 • če je mogoče, naj zamenjane dele prevzame in jih predloži kot dokazilo o opravljenem posegu na vozilu.


 • Ob nastali okvari v obdobju delovnega časa prodajalca oz. serviserja, kjer je bilo kupljeno vozilo s podaljšanim jamstvom, se lastnik vozila lahko z njim dogovori za poplačilo stroškov popravila, neposredno izvajalcu popravila v tujini. V kolikor tak dogovor ne bo možen, voznik sam poravna stroške popravila. Ob vrnitvi v svojo državo se obrne na prodajalca vozila, ki mu je izdal knjižico podaljšanega jamstva in ob predložitvi dokazil za nastalo okvaro uveljavlja povračilo stroškov popravila (v okviru zagotovljenega jamstva in kritja stroškov).

  VOLVO PODALJŠANO JAMSTVO je produkt ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. Velja od izteka tovarniške garancije Volvo, pod pogoji navedenimi v zavarovalni polici in knjižici podaljšanega jamstva Volvo. Podjetje Volvo ni stranka pogodbenega razmerja.