Politika zasebnosti kupca

Področje uporabe in namen

Ta pravilnik se uporablja za obdelavo osebnih podatkov kupcev s strani skupine Volvo Car (v nadaljnjem besedilu "Volvo Cars" ali "mi").

Namen te politike je, da naše trenutne, nekdanje in morebitne kupce (skupaj imenovani kot "Kupci", ali vi) s splošnim razumevanjem:

 • Okoliščin, v katerih zbiramo in obdelujemo osebne podatke;
 • Vrst osebnih podatkov, ki jih zbiramo;
 • Razlogov za zbiranje vaših osebnih podatkov; in
 • Načinov ravnanja z vašimi osebnimi podatki.

Zaveza

Obdelava osebnih podatkov je pomemben del našega zagotavljanja izdelkov in storitev za vas. Cenimo zaupanje, ki nam ga namenjate ko nam posredujete vaše osebne podatke, zato zasebnost smatramo za bistveni del storitev, ki jih ponujamo.

Da bi zavarovali vaše osebne podatke in hkrati povečali vrednost za kupca in ponudili boljšo in varnejšo izkušnjo v vožnji, se pridržujemo naslednjih pet splošnih načel.  

Svoboda izbire

Vaši osebni podatki so vaša last. Prizadevamo si izogniti predpostavkam glede vaših zahtev do zasebnosti in storitve oblikovati tako, da se lahko sami odločite kdaj želite svoje osebne podatke deliti z nami.

Uravnoteženost interesov

Kadar je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za legitimen interes, in ko to interes prevlada nad potrebo po zaščiti vaše zasebnosti, lahko določene osebne podatke obdelamo brez vaše izrecne privolitve. Za več informacij, si oglejte del "Soglasje" spodaj.

Obstoj legitimnega interesa, ki temelji na potencialnih koristi za (vključno z varnostjo) naših kupcev in širše javnosti, bomo ocenili sproti.

Sorazmernost

Volvo Cars si prizadeva za obdelavo osebnih podatkov, ki so primerni, ustrezni in ne pretirani glede na namen, za katerega so bili zbrani.

Naš cilj je, da če lahko funkcijo ali storitev dosežemo z anonimnimi podatki, iz vaših osebnih podatkov izključimo identiteto. Če združimo anonimne ali ne-osebne podatke z vašimi osebnimi podatki, jih obravnavamo kot osebne podatke vse dokler ostanejo združeni.

Preglednost

Na zahtevo bo Volvo Cars kupcem zagotovil dodatne informacije o načinu obdelave vaših osebnih podatkov, ki lahko vključujejo izvlečke iz internih direktiv in smernic.

Skladnost z zakonodajo

Politika Volvo Cars je, da deluje usklajeno z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi, ki urejajo zasebnost in varstvo podatkov v vseh državah, kjer delujemo. Po potrebi bomo način obdelave vaših osebnih podatkov prilagodili tej politiki in zagotovili skladnost z zakonodajo.

Koristne opredelitve

Pomen izrazov v nadaljevanju, ki so uporabljeni v tej politiki, so določeni v direktivi EU 95/46/EC o varstvu posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov. V skladu s tem:

"Upravljalec podatkov" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov;

"Obdelovalec podatkov" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu Upravljalca;

"Osebni podatki" pomenijo katero koli informacijo, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo ("Podatkovni subjekt"); določljiva oseba je tista, ki jo je mogoče identificirati, neposredno ali posredno, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto;

"Obdelava" pomeni vsak postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo z osebnimi podatki bodisi z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, širjenje ali drugo razpolaganje, prilagajanje ali kombiniranje, blokiranje, izbris ali uničenje; in

"Občutljivi osebni podatki" so osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično opredelitev, versko ali filozofsko prepričanje, pripadnost sindikatu, in obdelavo podatkov v zvezi z zdravjem ali spolnim življenjem. 

Zbiranje podatkov

Podatke o sebi in vašem vozilu nam lahko posredujete ob uporabi Volvo Cars storitev v vozilu ali izven njega, oziroma v drugih stikih z Volvo Cars, na primer prek naših spletnih strani ali centrov za kupce. Takšne podatke lahko pridobimo tudi preko naših pooblaščenih trgovcev in serviserjev in s strani drugih tretjih oseb. Takšni podatki ("Osebni podatki s strani kupca"), lahko vključujejo:

 • Vaše kontaktne podatke (ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, itd);
 • Demografske podatke (starost, zakonski stan, sestava gospodinjstva, itd);
 • Podatke o vozilu (številko šasije (VIN), model, datum nakupa, servisna knjiga, itd);
 • Lokacijski podatki, pridobljeni z aktivnostjo kupca (asistenca pri navigaciji, iskalne poizvedbe, delitev lokacije, itd); i
 • Podatke, ki se nanašajo na vaš nakup in uporabo naših izdelkov in storitev (nastavitve in želje kupca, zgodovina nakupov, Volvo ID, MyVolvo, itd).

Vaše vozilo bo tudi samodejno zbiralo predvsem tehnične podatke o vozilu in njegovi okolici in niso neposredno povezane z vami kot osebo. Takšni podatki ("Podatki, ki jih beleži vozilo") so običajno vezani na številko šasije vozila (VIN) in so zato lahko sledljivi prav do vas. Podatki, ki jih beleži vozilo lahko vsebujejo:

 • Varnostne napotke (če so se sprožile zračne blazine ali zategovalniki varnostnih pasov, če so okna in vrata zaklenjeni ali odprti, itd);
 • Status funkcionalnosti sistema (motor, dodajanje plina, krmiljenje, zavore, itd);
 • Podatki o vožnji (hitrost vozila, uporaba stopalke za plin in zavoro, vrtenje volana, itd);
 • Podatki o lokaciji (lokacija vozila v primeru nesreče, itd); in
 • Podatki okolice (temperatura zunaj vozila, slike, itd)

Informacije o nekaterih podatkih, ki jih beleži vozilo, se nahajajo tudi v priročniku za uporabo.

Še posebej smo previdni in dodatno ukrepamo v primeru zbiranja in obdelave občutljivih osebnih podatkov, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Vse do osebne identifikacijske številke in številk kreditnih kartic, ki so shranjene v Volvo Cars, saj so ti podatki občutljive narave. V izogib dvomu je treba opozoriti, da lahko veljavna zakonodaja tudi za druge vrste podatkov zahteva enako obravnavo, kot za občutljive osebne podatke. Veljavno pravo v nekaterih državah lahko omeji možnost obdelave lokacijskih podatkov.

Obvestilo

Kjer je smiselno, ali kot to zahteva veljavna zakonodaja, vam bomo pri zbiranju ali registraciji vaših osebnih podatkov nudili (i) posebne informacije o namenu obdelave vaših osebnih podatkov, (ii) identiteti upravljavca podatkov (iii) podatke o identiteti morebitnih tretjih oseb, ki jim bodo podatki razkriti, in (iv) druge informacije, ki so morda potrebni za zagotovitev varovanja svojih pravic.

Zgoraj navedene informacije so lahko, na primer, vnesene v infozabavni sistem ob nakupu vozila, v mobilne aplikacije podjetja Volvo Cars, na www.volvocars.com , ali kako drugače na osnovi sporazuma, sklenjenega z Volvo Cars.

Privolitev

Kjer je smiselno, ali to zahteva zakon, bomo pred začetkom zbiranja ali uporabo osebnih podatkov pridobili vaše soglasje. Zahteva za vašo privolitev bo jasna in vam bo dala razumno podlago za vašo odločitev. Vašo privolitev lahko kadar koli razveljavite, na primer s prenehanjem določene storitve ali če se obrnete na Volvo Cars na naslov, naveden v delu "Informacije in dostop" spodaj.

Zbiranje in uporaba podatkov, ki jih beleži vozilo, je morda potrebno, da (i) tehniki med servisiranjem in vzdrževanjem lahko diagnosticirajo in odpravijo napake na vozilu, (ii) razvoj izdelkov v Volvo Cars, na primer izboljšave kakovosti in varnostnih rešitev na vozilih, (iii) upravljanje Volvo Cars garancije in (iv) izpolnitev zakonskih zahtev.

Med zbiranjem in uporabo podatkov, ki jih beleži vozilo za ta namen in za podobne zakonite interese s strani Volvo Cars, ne bomo iskali vašega soglasja, razen če bo to potrebno v posameznih primerih ali na zahtevo veljavne zakonodaje.

Volvo Cars pooblaščeni trgovci in serviserji

Volvo Cars v svojih pogodbah s pooblaščenimi trgovci in serviserji zagovarja stroge predpise o skladnosti varstva podatkov. Prosimo, upoštevajte, da so Volvo Cars in njegovi pooblaščeni trgovci in serviserji samostojne pravne osebe in da na splošno nismo odgovorni, če ti subjekti ne spoštujejo veljavnih zakonov. Če imate vprašanja glede načina uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na trgovca ali serviserja neposredno. 

Zahteve tretjih oseb

Morda lahko dostopate do aplikacij in storitev, povezanih z vozilom, ki so jih vpeljale tretje osebe, ki lahko, na primer, zahtevajo prenos podatkov o lokaciji in drugih podatkov, ki jih beleži vozilo tretji osebi. Volvo Cars ni odgovoren za zbiranje in uporabo osebnih podatkov v aplikacijah ali storitvah tretjih oseb, in priporoča, da pred uporabo natančno pregledate veljavne pogoje (in morebitne povezane izjave o zasebnosti) take aplikacije ali storitve. Če imate vprašanja glede načina uporabe vaših osebnih podatkov s strani tretje osebe, se obrnite neposredno nanjo.

Uporaba podatkov

Osebni podatki, ki jih Volvo Cars zbira o vas in vozilu, bodo uporabljeni na sledeč način:

 • Za dostavo izdelkov in storitev, vključno s preverjanjem vaše upravičenost do nekaterih nakupov in storitev, kot tudi za posebne ponudbe in izkušnje;
 • Za obveščanje o novostih ali sprememb naših izdelkov in storitev, vključno z, vendar brez omejitev na, spremembe naših pogojev in politik;
 • Za obveščanje o novih izdelkih, storitvah in dogodkih;
 • Za zagotovitev podpore in storitev za vozilo (garancijske storitve, vpoklici, itd);
 • Za namene produktnega razvoja, na primer za izboljšanje učinkovitosti, kakovosti in varnosti vozil;
 • Za ocenjevanje in izboljšanje naših ponudb ter komunikacije s kupci; in
 • Za uskladitev z zakonskimi zahtevami.

Za izvajanje večine dejanj se lahko s posodobitvijo nastavitev odjavite od uporabe vaših osebnih podatkov ter zaključite izvajanje določene storitve. Svojo privolitev k obdelavi podatkov prekličete tako, da se obrnete na Volvo Cars na naslov, naveden v poglavju "Informacije in dostop" spodaj ali na drug način, ki smo ga podali. Vendar, kot sicer izhaja iz veljavne zakonodaje, lahko na splošno sprejmete obdelavo osebnih podatkov:

 • V zvezi z nekaterimi dejanji zbiranja in nadaljnjo obdelavo vaših podatkov, ki jih beleži vozilo (glej "Privolitev" zgoraj);
 • Izvajanje z razlogom pošiljanja pomembnih obvestil, na primer, spremembe naših pogojev in politik, ali vpoklica proizvoda; in
 • Izvajanja v skladu z našimi pravnimi obveznostmi.

Zadržanje

Vaše osebne podatke bomo zadržali zgolj za čas, potreben za izpolnitev namena, opisanega v tej politiki ali namena, o katerem ste bili sicer obveščeni.

To pomeni, da bomo z enkratno privolitvijo v obdelavo vaših osebnih podatkov, le-te obdržali v skladu z dano privolitvijo in/ali dokler ga ne prekličete. Če ste svoje soglasje preklicali, lahko določene osebne podatke kljub temu hranimo za čas, ki nam omogoča izpolnjevanje zakonskih obvez in obrambe v zakonskih sporih. Če vašega soglasje za obdelavo nismo pridobili, bomo podatke hranili le dokler nam to dovoljuje zakon.

Kakovost podatkov

Med obdelavo vaših osebnih podatkov se trudimo zagotoviti točnost in primerno osveženost. Prizadevali si bomo za izbris ali popravilo netočnih, oziroma nepopolnih osebnih podatkov. Za več informacij glede vaše pravice do točnosti vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, prosimo, glejte pod "Informacije in dostop" spodaj.

Informacije in dostop

Kot je navedeno v poglavju "Obvestilo" zgoraj, vam lahko nudimo določene informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov med postopkom njihovega zbiranja in evidentiranja.

Enkrat letno imate pravico zahtevati in prejeti brezplačno informacijo na temo: (i) katere vaše osebne podatke obdelujemo, (ii) kje se osebni podatki zbirajo, (iii) kakšen je namen obdelave in (iv) s katerimi prejemniki in kategorijami prejemnikov osebne podatke delimo. Prošnje za to informacijo morate poslati v pisni obliki, jo podpisati sami in dodati podatke o imenu, naslovu ter po možnosti, svoj e-poštni naslov. Imate tudi pravico zahtevati popravek, blokado ali izbris vseh napačnih podatkov, ki se tičejo vas. Prošnjo morate poslati na: Volvo Cars' IntelliSafe, Pozor: The Data Protection Officer, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.

Vašo prošnjo bomo obravnavali hitro in na primeren način. Prošnje za izbris osebnih podatkov bomo obravnavali v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami. Če veljavna zakonodaja določa upravne takse za tovrstne zadeve, vam lahko Volvo Cars tako takso zaračuna.

Poleg tega boste morda dobili dostop do nekaterih osebnih podatkov v hrambi Volvo Cars, ki jih je podal kupec in jih lahko z vpisom v svoj MyVolvo račun popravili, oziroma dopolnili.

Varovanje

Volvo Cars si prizadeva izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, nenamerno izgubo ali spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom in drugimi oblikami nezakonite obdelave. Naš cilj je zagotoviti primerno raven varnosti in ukrepov, sprejetih za zaščito vaših osebnih podatkov glede na tveganja, ki izhajajo iz narave in uporabe le-teh.

Razkritja tretjim osebam

Volvo Cars lahko vaše osebne podatke deli:

 • Med subjekti skupine Volvo Cars;
 • Med Volvo Cars pooblaščene trgovce in serviserje, z namenom distribucije ponudbe izdelkov in storitev ter druge komunikacije z vami;
 • Z dobavitelji, ki za Volvo Cars opravljajo storitve obdelave podatkov po pogodbah (kot je zahtevano z zakonom);
 • Z drugimi poslovnimi partnerji z namenom distribucije ponudbe izdelkov in storitev ter druge komunikacije z vami ali za namene raziskav in razvoja;
 • V zvezi s prodajo ali prenosom subjekta Volvo Cars ali njegovih sredstev;
 • Kot je po zakonu potrebno, na primer v zvezi z vladno preiskavo, spora ali drugega pravnega postopka ali zahteve; in
 • Ko v dobri veri verjamemo, da je razkritje potrebno za zaščito naših pravic, na primer, z namenom preiskave morebitne kršitve naših pogojev ali za zaznavo, preprečitev ali razkritje goljufije ali drugih varnostnih vprašanj.

Volvo Cars bo sicer kot upravljalec vaših osebnih podatkov, le-te tretji stranki razkril le v primeru, ko za to dobi vaše izrecno soglasje. Vendar pa lahko vaše osebne podatke delimo brez soglasja, razen če menimo, da je vaša privolitev v posameznem primeru nujna, ali če je soglasje potrebno po zakonu, v naslednjih primerih:

- Če se podatki, ki jih beleži vozilo, obdelajo za druge namene, kot je zagotavljanje delovanja in razvoj naših izdelkov in storitev, s ciljem izvajanja naših pravnih obveznosti;

 • Prenos vaših osebnih podatkov med subjekti skupine Volvo Cars;
 • Prenos vaših osebnih podatkov dobaviteljem, ki opravljajo interne storitve za Volvo Cars;
 • Primeri, v katerih razkritje zahteva zakon, in
 • Primeri, v katerih je razkritje potrebno za namene zakonitega interesa v korist Volvo Cars (na primer zaščite svojih zakonskih pravic, kot je opisano zgoraj). 

Med razkritjem vaših osebnih podatkov tretjim osebam ali med subjekti skupine Volvo Cars, bomo ocenili potrebo po dodatnih zaščitnih ukrepih (na primer, kjer lahko pride do čezmejnega prenosa osebnih podatkov).

Obdelava podatkov v našem imenu

Zaposlenim v Volvo Cars in dobaviteljem, ki podatke obdelajo v našem imenu in od katerih pogodbeno zahtevamo, da skrbijo za njihovo varnost in zaupnost, dostop do vaših osebnih podatkov omejimo. Naš cilj je izbrati takšno storitev obdelave podatkov, ki najbolje varuje integriteto vaših osebnih podatkov proti tretji osebi.

Marketing

Vaših osebnih podatkov ne bomo prodali ali zamenjali s tretjimi osebami, razen če imamo za to vaše izrecno soglasje.

Vaših osebnih podatkov ne bomo delili s tretjimi osebami za njihov marketinški namen, razen če za tako razkritje nimamo vašega izrecnega soglasja. Če ste nam takšno soglasje dali in hkrati ne želite prejemati trženjskih gradiv od tretje stranke, se v zvezi s tem obrnite neposredno na tretjo stranko.

Informacije o novih izdelkih, storitvah, dogodkih in podobnih marketinških aktivnostih vam lahko pošiljamo tudi mi. Če se želite odjaviti s prejemanja e-mail novic ali podobne vrste komunikacije, sledite navodilom v ustreznem sporočilu. Svojo zahtevo po prenehanju prejemanja določenih vrst komunikacije Volvo Cars in spremembo drugih obstoječih nastavitev lahko uveljavite tudi preko svojega računa MyVolvo.

Spletna mesta in piškotki

Vsako spletno mesto Volvo Cars, namenjeno našim kupcem, vključuje spletno izjavo o zasebnosti in informacijo o naši uporabi piškotkov. Za nekatere države obstaja tudi spletni postopek za sprejemanje ali zavrnitev piškotkov. Za več informacij o naši uporabi piškotkov, si oglejte www.volvocars.com/si/v/legal/cookies.

Ob obisku naših spletnih mest vas vabimo k pregledu in upoštevanju veljavnih izjav ter informacij.

Spremembe

Volvo si pridržuje pravico do občasne spremembe te politike. Datum zadnje spremembe je naveden na koncu dokumenta. Če kakršne koli spremembe te politike naredimo na način, ki vključuje uporabo vaših osebnih podatkov, bomo poskrbeli za posodobljeno različico te politike.