Volvo Personal Service

เพื่อลดความซับซ้อนในชีวิต

เราได้สร้างวิธีการใหม่ในการบริการเพื่อดูแลคุณและรถของคุณ

บริการที่รวดเร็วและง่ายขึ้น

เราเชื่อว่าการให้บริการรถยนต์วอลโว่ของคุณควรเป็นเรื่องง่าย ดังนั้นเราจึงนำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการให้บริการด้วยการทิ้งวิธีการทำงานแบบเก่า และได้สร้างวิธีการใหม่ในการให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อดูแลคุณ และรถยนต์วอลโว่ของคุณ

volvo personal service

ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด

ในขณะที่รถของคุณได้รับการบริการ คุณสามารถใช้ห้องนั่งเล่นของเราที่สะดวกสบายพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) เครื่องดื่ม เพื่อทำงาน หรืออ่านนิตยสารที่คุณต้องการ ให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ก่อนที่คุณจะพบว่ารถยนต์วอลโว่ของคุณได้รับการบริการและทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์

volvo personal service

ช่างเทคนิคประจำตัวของคุณ

ในไม่ช้า เจ้าของรถยนต์วอลโว่ทุกท่านจะมีช่างเทคนิคประจำตัวไว้ให้บริการและคอยดูแลท่าน และรถยนต์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการจองนัดหมายการรับบริการจนถึงการดำเนินการบริการ และเมื่อท่านต้องติดต่อกับช่างเทคนิคคนเดียวกันนั้น ช่างเทคนิคผู้นั้นจะรู้จักท่านและวอลโว่ของท่านได้เป็นอย่างดี