Перевірка тиску за допомогою системи моніторингу тиску в шинах1

Система моніторингу тиску в шинах, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), дає змогу стежити за тиском у шинах на центральному дисплеї.

Перевірка стану

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Відкрийте додаток Состояние авто на сторінці додатків і торкніться Статус, щоб вивести на екран показники тиску.

На малюнку вказується тиск у кожній шині.

P5-1507-tyre pressure monitoring status
Сторінка статусу2.

Індикація статусу

Якщо тиск у шинах відповідає нормі (тобто, вищий за допустиме граничне значення низького тиску в шинах), відображатиметься лише значення тиску в шинах.

  • Жовта позначка над значенням тиску вказує на низький тиск у шинах. Зупиніться і перевірте та/або приведіть тиск повітря у відповідність якомога швидше.
  • Червона позначка над значенням тиску вказує на занадто низький тиск у шинах. Зупиніться і приведіть тиск повітря у відповідність негайно.
  • Якщо значення тиску в шинах не відображається, для його відображення потрібно проїхати кілька хвилин на швидкості понад 30 км/год (20 миль/г). Це може означати, що система ще не виміряла відповідне значення або ще виконується калібрування.
  • Якщо символ сигналізатора низького тиску припинить блимати й почне постійно світитися червоним приблизно через 1 хвилину, а також відобразиться повідомлення Требуется сервис, це вказує на несправність у системі.

Налаштування моніторингу тиску в шинах

Змініть одиниці вимірювання тиску в шинах через центральний дисплей:

Натисніть Настройки на сторінці верхньої панелі:
Натисніть кнопку СистемаЕдиницы.
У розділі Давление в шинах виберіть потрібну одиницю вимірювання тиску в шинах: Bar, kPa або Psi.
  1. 1 Входить до базової комплектації на деяких ринках.
  2. 2 Малюнок схематичний, тому схема може відрізнятися залежно від моделі автомобіля та версії ПЗ.