Auto afzetten

U zet de auto af met de startknop op de tunnelconsole.

P5-22w22-Start/stop switch
De startknop op de tunnelconsole.
Om de auto af te zetten:

Draai de startknop rechtsom en laat de knop los.

De auto wordt uitgeschakeld en de startknop gaat automatisch terug naar de beginstand.

Als de keuzehendel niet in stand P staat of als de auto rolt:

Draai de startknop rechtsom en houd hem in deze stand vast totdat de auto wordt afgezet.