Benzine

Bij het tanken is het belangrijk om de juiste brandstof te gebruiken. Er zijn benzinesoorten met verschillende octaangetallen die zijn aangepast voor verschillende rijomstandigheden.

Maak alleen gebruik van benzine van gerenommeerde brandstofmaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwaliteit in de tank. De benzine moet voldoen aan de norm EN 228.

Aanduiding voor benzine

P5-1846-All-Decal petrol
Sticker aan binnenkant tankvulklep.

De aanduiding conform de CEN-norm EN16942 zit aan de binnenkant van de tankvulklep en uiterlijk 12 oktober 2018 ook op de desbetreffende brandstofpompen en mondstukken op tankstations in heel Europa.

Dit zijn de aanduidingen die gelden voor de huidige standaardbrandstoffen in Europa. In een auto met een benzinemotor is het toegestaan benzine te gebruiken met de volgende aanduiding:

P5-1646-x90-Sticker E5 for petrol

E5 is een benzinesoort met maximaal 2,7% zuurstof en maximaal 5 vol-% ethanol.

P5-1646-x90-Sticker E10 for petrol

E10 is een benzinesoort met maximaal 3,7% zuurstof en maximaal 10 vol-% ethanol.

 Belangrijk

  • Er is brandstof toegestaan die tot 10 volumeprocent ethanol bevat.
  • Het gebruik van EN 228 E10-benzine (maximaal 10 volumeprocent ethanol) is toegestaan.
  • Een ethanolgehalte hoger dan E10 (maximaal 10 volumeprocent ethanol) zoals bij E85 is niet toegestaan.

Octaangetal

  • RON 95 is te gebruiken in normale rijomstandigheden.
  • RON 98 wordt geadviseerd voor een goed rendement tegen een laag brandstofverbruik.
  • Gebruik van brandstof met een octaangetal lager dan RON 95 is niet toegestaan.

Voor ritten bij temperaturen hoger dan +38 °C (100 °F) wordt u geadviseerd om een brandstofsoort met een zo hoog mogelijk octaangetal te gebruiken. Dit om passende prestaties en een gering brandstofverbruik te verkrijgen.

 Belangrijk

  • Gebruik alleen loodvrije benzine om schade aan de katalysator tegen te gaan.
  • Het gebruik van brandstof met metaaladditieven is niet toegestaan.
  • Gebruik geen toevoegingen die niet door Volvo zijn aanbevolen.