Elektrische aansluitingen gebruiken

U kunt de 12V-aansluiting gebruiken voor verschillende accessoires die op een dergelijke spanning werken, zoals mediaspelers, koelboxen of mobiele telefoons.

Het elektrische systeem van de auto moet minimaal in contactslotstand I staan, anders geven de aansluitingen geen stroom. Vervolgens blijven de aansluitingen actief zolang de ladingsgraad van de startaccu niet te laag is.

Als de motor afgezet en de auto vergrendeld wordt, worden de aansluitingen gedeactiveerd. Als de motor wordt afgezet en de auto niet wordt vergrendeld óf wordt vergrendeld met tijdelijk gedeactiveerde Safelock-functie, blijven de aansluitingen nog maximaal 7 minuten actief.

 N.b.

Let erop dat het gebruik van de elektrische aansluitingen bij een uitgeschakelde motor ertoe kan leiden dat het laadniveau van de startaccu te ver daalt, wat aanleiding kan geven tot beperkingen van andere functies.

Accessoires die zijn aangesloten op de elektrische aansluitingen kunnen ook worden geactiveerd, wanneer het elektrische systeem van de auto is uitgeschakeld of bij gebruik van de preconditioning. Trek om die reden eventuele stekkers los van accessoires die u niet nodig hebt om te voorkomen dat de startaccu uitgeput raakt.

 Waarschuwing

  • Gebruik geen accessoires met grote of zware stekkers; ze kunnen de aansluiting beschadigen of losgaan tijdens het rijden.
  • Gebruik geen accessoires die storingen kunnen veroorzaken in bijvoorbeeld de radio of het elektrische systeem van de auto.
  • Plaats het accessoire zo, dat het de bestuurder of passagiers bij krachtig remmen of een botsing niet kan verwonden.
  • Houd aangesloten accessoires in de gaten, aangezien ze mogelijk warmte produceren waaraan passagiers zich kunnen branden. Ook kan het interieur hierdoor beschadigd raken.

12V-aansluiting gebruiken

Verwijder de plug (tunnelconsole) of klap de afdekking omlaag (kofferbak/bagageruimte) vóór de aansluiting en sluit de stekker van het accessoire aan.
Haal de stekker van het accessoire eruit en plaats de plug weer terug (tunnelconsole) of klap de afdekking omhoog (kofferbak/bagageruimte) als de aansluiting niet wordt gebruikt of als u de aansluiting zonder toezicht achterlaat.

 Belangrijk

Het maximale vermogen is 120 W (10 A) per aansluiting.

Gerelateerde documenten