De kofferklep met een schopbeweging bedienen*

De kofferklep kunt u openen met een voetbeweging* onder de achterbumper. De functie maakt het makkelijker als de handen vol zijn.
PX-2222-Foot movement sensor placement - long sensor
De sensor zit midden op de bumper.

Voor activering moet een van de sleutels van de auto zich binnen bereik bevinden achter de auto - ca. 1 meter (3 voet). Dat geldt ook als de auto onvergrendeld is.

De kofferklep openen met een schopbeweging

PX-2122-Open tailgate with footmovement
Schopbeweging binnen het activeringsbereik van de sensor.
Maak een schopbeweging naar voren toe in het sensorgebied onder de achterbumper. Doe daarna een stap terug. U mag de bumper daarbij niet aanraken.
Er klinkt een kort geluidssignaal en de kofferklep wordt geopend.

Bij meerdere schopbewegingen zonder dat er een sleutel binnen bereik is, wordt de functie een tijdje gedeactiveerd.

Houd uw voet niet onder de auto bij de schopbeweging. De activering kan dan mislukken.

De kofferklep wordt dichtgedaan door hem handmatig omlaag te drukken.

 N.b.

Zorg ervoor dat het gebied rond de schopbewegingssensor schoon blijft. Als er vuil, ijs of sneeuw op zit, kan dat de werking ervan verstoren.

 N.b.

Bedenk dat het systeem kan worden geactiveerd tijdens het wassen van de auto als de sleutel zich binnen bereik bevindt.
  1. * Optie/accessoire.