Brandstofverbruik/stroomverbruik en CO₂-uitstoot

De informatie in de onderstaande tabellen is conform WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), een internationale testmethode voor voertuigen.

Het brandstofverbruik van een auto wordt gemeten in liter per 100 km en de uitstoot van kooldioxide (CO₂) in gram CO₂ per km.

Uitleg
Px-2222-Icon cityStadsverkeer (langzaam)
Px-2222-Icon suburbRijden in buitenwijk (medium)
Px-2222-Icon country roadRijden buiten bebouwde kom (snel)
Px-2222-Icon motorwayRijden op snelweg (zeer snel)
Px-2222-Icon fuel consumption blendedGecombineerde waarde (combinatierit)
Px-2222-Icon CO2gram CO₂/km
Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)liter/100 km
Px-2222-Icon low valueLage waarde
Px-2222-Icon high valueHoge waarde

 N.b.

Als verbruiks- en emissiegegevens ontbreken in de tabel worden die op een later moment bijgewerkt.
Px-2222-Icon carPx-2222-Icon cityPx-2222-Icon suburbPx-2222-Icon country roadPx-2222-Icon motorwayPx-2222-Icon fuel consumption blended
Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)Px-2222-Icon CO2Px-2222-Icon fuel consumption (l/100km)
B4(B420T5)Px-2222-Icon low value2099,21345,91145,01345,91386,1
Px-2222-Icon high value2209,71476,51315,81597,01566,9
B5 AWD(B420T2)Px-2222-Icon low value25211,11627,11356,01486,51617,1
Px-2222-Icon high value26211,51767,81486,51717,61777,8

De waarden in de tabel hierboven voor brandstofverbruik en CO₂-uitstoot zijn gebaseerd op specifieke rijcycli (zie hieronder). Afhankelijk van de uitrusting kan het autogewicht toenemen. Net als de belasting van de auto is dit van invloed op het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot. Conform de WLTP krijgt iedere auto unieke waarden voor brandstofverbruik en CO₂-uitstoot, afhankelijk van de uitrusting van de auto. Deze waarden liggen tussen de lage en de hoge waarde in de bovenstaande tabel. In veel landen kunt u de unieke waarden voor het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van uw auto vinden in het kentekenbewijs van de auto.

Er zijn meerdere factoren te bedenken voor een verhoogd brandstofverbruik ten opzichte van de tabelwaarden. Bijvoorbeeld:

  • Als de auto wordt uitgerust met extra accessoires die het gewicht van de auto verhogen.
  • Uw rijstijl.
  • De grotere rolweerstand als u kiest voor andere wielen dan de standaardwielen op de basisuitvoering van het model.
  • De grotere luchtweerstand bij hogere snelheden.
  • De brandstofkwaliteit, de weg- en verkeersomstandigheden, de weersgesteldheid en de staat van de auto.

Een combinatie van de hier genoemde voorbeelden kan een aanzienlijk hoger verbruik opleveren.

Er zijn grote afwijkingen in het brandstofverbruik mogelijk ten opzichte van de rijcyclusprofielen (zie hieronder) die gehanteerd worden bij certificering van de auto en waarop de verbruikscijfers in de tabel gebaseerd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de richtlijnen waar eerder aan gerefereerd werd.

 N.b.

Extreme weersomstandigheden, gebruik van aan aanhangwagen of ritten op grote hoogte zijn, in combinatie met een slechtere brandstofkwaliteit dan aanbevolen, factoren die het brandstofverbruik aanzienlijk kunnen doen toenemen.

WLTP-norm

De WLTP-norm (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) is een norm voor het berekenen van verbruikswaarden in de auto. De WLTP-norm staat voor de gemiddelde rijomstandigheden voor normaal rijden. Anders dan de eerdere norm (NEDC) houdt de WLTP rekening met meer gevarieerde verkeerssituaties en snelheden, maar ook met uitrusting en gewichtsklassen. Optionele uitrusting die van invloed is op het verbruik is uitgeschakeld tijdens het testen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan airconditioning, stoelverwarming enz. De nieuwe norm moet meer realistische cijfers opleveren als het gaat om brandstofverbruik, kooldioxide en uitstoot. De waarden zijn bedoeld om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken en niet als weergave van uw specifieke normale verbruik.

Rijcyclusprofielen

Met een rijcyclus wordt een reëel gemiddeld gebruik van de auto gesimuleerd. De norm gaat uit van vier verschillende rijcyclusprofielen. Dit zijn:

  • Rijden in stad – langzaam rijden
  • Rijden in buitenwijk – medium snel rijden
  • Rijden buiten bebouwde kom – snel rijden
  • Rijden op snelweg – zeer snel rijden.

Iedere rijcyclus wordt bepaald door verschillende omstandigheden, zoals bijv. snelheid, tijd en afgelegde afstand.

De officiële waarde voor combinatierit, die in de tabel staat, is zoals wettelijk bepaald werd een combinatie van de resultaten van de vier rijcycli.

Om de kooldioxide-emissie (CO₂-uitstoot) tijdens de vier rijcycli te berekenen, worden de uitlaatgassen opgevangen. Deze worden vervolgens geanalyseerd en leiden tot de gespecificeerde waarde voor de CO₂-uitstoot.

Gerelateerde documenten