Rugleuning achterbank* omklappen

De rugleuning van de achterbank is in twee ongelijke delen verdeeld. De twee delen zijn ieder apart om te klappen.

 Waarschuwing

  • Stel de bank vóór vertrek in en zet deze vast. Wees voorzichtig als u de bank instelt. Een ongecontroleerde of onvoorzichtige instelling kan tot letsel door beknelling leiden.
  • Bij het vervoeren van lange voorwerpen moeten deze altijd op een veilige manier worden vastgezet om schade te voorkomen als er snel geremd moet worden.
  • Schakel altijd de auto uit en activeer de parkeerrem als u de auto in- en uitlaadt.
  • Zet bij auto's met automatische transmissie de keuzehendel in de stand P om te voorkomen dat u de keuzehendel per ongeluk verzet.

 Belangrijk

Bij het neerklappen van de achterbank mogen er zich geen voorwerpen op de achterbank bevinden. De veiligheidsgordels mogen evenmin zijn ingestoken. Schade aan de bekleding van de achterbank is anders namelijk niet uitgesloten.

 Belangrijk

Klap de middenarmsteun* op alvorens de rugleuning van de achterbank neer te klappen.

Het doorsteekluik* in de achterbank moet dichtstaan alvorens de rugleuning neer te klappen.

 N.b.

Bij activering van de Privacy locking wordt de achterbank alleen vergrendeld, als deze rechtop staat. Een achterbank die neergeklapt is, wordt niet vergrendeld.

 N.b.

U moet mogelijk de voorstoelen naar voren zetten en de rugleuningen rechtop zetten om de ruggedeelten van de achterbank volledig naar voren te kunnen klappen.

Rugleuning omklappen

De achterbank is alleen om te klappen, wanneer de auto stilstaat en minstens een van de achterportieren openstaat.

P5-1817-S60-Back seat - Buttons for folding seat
Knoppen voor het omklappen van de bank, boven op de linker rugleuning van de achterbank.
Zorg dat er zich geen mensen of voorwerpen op de achterbank bevinden.
Klap de middelste hoofsteun handmatig om.
Houd een van de knoppen aan de linkerzijde van de hoedenplank ingedrukt.
De stoel wordt ontgrendeld, maar blijft in dezelfde stand staan. De hoofdsteunen klappen automatisch om.
Klap de rugleuning handmatig om tot in horizontale stand.

Rugleuning rechtop zetten

U zet de rugleuning handmatig weer rechtop:
Klap de rugleuning omhoog/naar achteren.
Druk de rugleuning verder totdat deze vergrendelt.
Zet de hoofdsteunen handmatig rechtop.
Pas de stand van de hoofdsteun op de middelste zitplaats zo nodig aan.

 Waarschuwing

Controleer of de rugleuningen en hoofdsteunen van de achterbank na het rechtop zetten goed vergrendeld zijn.

Bij vervoer van achterpassagiers moeten de hoofdsteunen op de buitenste zitplaatsen altijd omhoog staan.

  1. * Optie/accessoire.