Motorkap openen en sluiten

De motorkap opent u met behulp van een hendel in het interieur en een hendel onder de voorkant van de kap. Het is belangrijk om de instructies voor sluiten te volgen en om te controleren of de kap helemaal dicht is gedaan als hij open is geweest.

Motorkap openen

P5-1507 Opening hood
P5-Icon red arrow 1Trek aan de hendel naast de pedalen om de kap te openen vanuit de volledig gesloten positie.
P5-1717-V426-Opening hood with outer handle
P5-Icon red arrow 2Haal uw hand van links naar rechts door de opening onder de kap, haal de hendel omhoog en opzij om te ontgrendelen en breng de kap omhoog.

Waarschuwingen – motorkap niet gesloten

P6-2037-General warning triangle

Open kap wordt aangegeven met een waarschuwingssymbool plus grafisch op het bestuurdersdisplay en met een geluidssignaal.

 N.b.

Als de auto aangeeft dat de motorkap open is terwijl die helemaal dicht zit: open de motorkap en volg opnieuw de instructies voor het sluiten. Ga naar een werkplaats als het probleem aanwezig blijft. Aanbevolen wordt om naar een erkende Volvo-werkplaats te gaan.

Motorkap sluiten

 Waarschuwing

Zorg ervoor dat de sluitingsbaan onder de motorkap vrij is om letsel door beknelling te voorkomen.

Laat de motorkap zakken totdat deze de motorkapvergrendeling bereikt.

Druk de motorkap met beide handen omlaag om deze volledig te sluiten.
De kap moet hoorbaar vergrendelen aan beide kanten.
Controleer of de kap goed vergrendeld is en niet op een kiertje staat.

 Waarschuwing

Rijd nooit met geopende motorkap.

Controleer nauwkeurig of de motorkap volledig dicht is gedaan nadat die open is geweest.

Als de auto een waarschuwing geeft of aangeeft dat de motorkap open is of als iets anders erop wijst dat deze niet helemaal dicht is: meteen stoppen en de motorkap goed dichtdoen.