Kofferklep ontgrendelen met sleutelknop

Op de sleutel zit een knop om alleen de kofferklep te ontgrendelen.
16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button
Druk op de P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing-knop op de sleutel.

De kofferklep wordt ontgrendeld maar blijft dichtstaan.

De zijportieren blijven vergrendeld en het alarm op de portieren blijft actief*. De vergrendelings- en alarmindicatie op het dashboard dooft om aan te geven dat niet alle delen van de auto zijn vergrendeld.

De kofferklep kan worden geopend door het met rubber beklede drukplaatje onder de onderkant van de klep vast te pakken.

Als de kofferklep niet binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, wordt de klep weer vergrendeld en het alarm opnieuw geactiveerd.

  1. * Optie/accessoire.