Motorolie

Gebruik alleen motorolie van de voorgeschreven kwaliteit. Dat is een voorwaarde voor de toepassing van het aanbevolen service-interval en de garantie.
P5-1946-Oil decal
Plaatsing van waarschuwingssticker voor de motorruimte. Afhankelijk van model en motortype kan de motorruimte er anders uitzien.

Volvo adviseert:

P5-1507-Castrol edge professional

Als u de motorolie niet regelmatig controleert zodat het peil te laag wordt, is ernstige motorschade niet uit te sluiten.

 N.b.

De in de gebruikershandleiding afgebeelde stickers hoeven niet per definitie overeen te komen met de stickers die in of op uw auto aanwezig zijn. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld om aan te geven hoe de stickers er in grote lijnen uitzien en waar ze ongeveer zitten. Op de stickers van de auto vindt u de informatie die op uw auto van toepassing is.

 Belangrijk

Om aan de vereisten voor de gespecificeerde service-intervallen te voldoen worden alle motoren in de fabriek gevuld met een speciaal aangepaste, synthetische motorolie. De oliesoort werd met grote zorg geselecteerd lettend op de levensduur van de motor, de startgewilligheid, het brandstofverbruik en de milieu-impact.

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken. Gebruik alleen een oliesoort van de voorgeschreven kwaliteit en dat zowel bij het bijvullen als bij het verversen van olie. Een negatieve invloed op de levensduur van de motor, de startgewilligheid, het brandstofverbruik en de milieu-impact is anders niet uitgesloten.

Indien u geen motorolie van de voorgeschreven kwaliteit en viscositeit gebruikt, kunnen aan de motor gerelateerde onderdelen beschadigd raken. Volvo wijst garantieaanspraken voor dit type schade af.

Volvo adviseert de olie in een erkende Volvo-werkplaats te laten verversen.

Symbolen voor laag oliepeil

Volvo gebruikt verschillende systemen voor waarschuwingen over het oliepeil of een lage oliedruk. Een lage oliedruk wordt aangegeven met het waarschuwingslampje P5-1546 Symbol low oil pressure – text op het bestuurdersdisplay. Een waarschuwing of informatie over het oliepeil van de auto kan worden aangegeven met het waarschuwingslampje P5-1546 Symbol warning – text op het bestuurdersdisplay dan wel meldingsteksten. Neem voor meer informatie contact op met een erkende Volvo-werkplaats.

Houd voor het verversen van de motorolie en het vervangen van het oliefilter de intervallen aan die worden aangegeven in het Service- en garantieboekje.