Schakelen met een automatische versnellingsbak

Verander van schakelstand door de veerbelaste keuzehendel voor- of achteruit te duwen of, bij handmatig schakelen, opzij.

Schakelen

P5-2017-8G-Gear shift pattern
Overzicht schakelhendel en schakelstanden.

Schakelstanden

Parkeren – P

P5-22w22-Gear shifter P
Overzicht schakelhendel en stand P.

Parkeren wordt geactiveerd met de P-knop naast de keuzehendel.

In stand P is de versnellingsbak mechanisch geblokkeerd.

Selecteer stand P bij parkeren. In stand P kan de auto worden gestart. De auto moet stilstaan wanneer de P-stand wordt gekozen.

Bij parkeren - activeer eerst de parkeerrem en kies daarna stand P.

 Waarschuwing

Gebruik bij het parkeren op een helling altijd de parkeerrem. Stand P is bij een automaat niet voldoende om de auto in alle situaties staande te houden.

 N.b.

Om de auto te kunnen vergrendelen en het alarm te activeren, moet de versnelling in stand P staan.

Hulpsystemen

Het systeem schakelt automatisch naar de P-stand:

  • als u de auto afzet in stand D of R bij stilstand.
  • als de auto langzaam rijdt terwijl de bestuurder de veiligheidsgordel losmaakt en het bestuursportier opent zonder dat er een pedaal is ingetrapt.

Om een auto te parkeren wanneer u de veiligheidsgordel afgedaan en het bestuurdersportier geopend hebt: haal de hendel uit stand P en zet deze weer in stand R of D.

Als de auto wordt uitgeschakeld in stand N wordt er niet automatisch overgeschakeld naar stand P. Hierdoor kan de auto worden gewassen in een automatische wasstraat.

Achteruit – R

Kies de stand R om achteruit te rijden. De auto moet stilstaan wanneer de R-stand wordt gekozen.

Neutraal - N

In stand N rolt de auto vrij. Schakel de parkeerrem in als de auto stilstaat met de keuzehendel in de N-stand.

Om vanuit stand N naar een andere schakelstand te kunnen schakelen, moet het rempedaal ingetrapt zijn en moet de motor draaien.

Rijmodus – D

Stand D is de normale rijstand. De versnellingsbak schakelt automatisch op en terug afhankelijk van de stand van het gaspedaal en de snelheid.

De auto moet stilstaan bij het schakelen van stand R naar stand D.

 N.b.

Bij zeer lage snelheden kan er tussen D/R geschakeld worden zonder voet op de rem om zo bijvoorbeeld parkeren eenvoudiger te maken.

Stand voor handmatig schakelen - M

P5-22w22-iCup-Gear shift mode M in driver display

Stand M biedt de mogelijkheid om handmatig te schakelen. Bij het loslaten van het gaspedaal wordt de auto op de motor afgeremd.

Stand M kiest u door de keuzehendel vanuit stand D naar achteren te bewegen.

  • Duw de keuzehendel naar rechts in de richting van de "+" (plus) om op te schakelen naar de eerstvolgende hogere versnelling en laat de hendel weer los.
  • Duw de keuzehendel naar links in de richting van de "" (min) om terug te schakelen naar de eerstvolgende lagere versnelling en laat de hendel weer los.
  • Duw de keuzehendel naar achteren om stand D te hervatten.

Om schokkerig gedrag en afslag van de motor te voorkomen schakelt de versnellingsbak automatisch terug, als de snelheid daalt tot onder de gewenste waarde voor de gekozen versnelling.