Stand opslaan voor stoel, buitenspiegels en head-updisplay*

De standen van de elektrisch bedienbare* stoel, buitenspiegels en het head-updisplay* zijn op te slaan onder de geheugenknoppen.1

Sla twee verschillende standen op voor de elektrisch bedienbare* stoel, de buitenspiegels en het head-updisplay* via de geheugenknoppen. De knoppen zitten aan de binnenzijde van een van de voorportieren of beide*.

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door
  1. P5-Icon red circle 1Knop M voor vastlegging van de instellingsset.
  2. P5-Icon red circle 2Geheugenknop 1.
  3. P5-Icon red circle 3Geheugenknop 2.

Stand opslaan

Zet de stoel, buitenspiegels en het head-updisplay in de gewenste stand.
Houd de M-knop ingedrukt. Het controlelampje in de knop brandt.
Druk binnen drie seconden op de knop 1 of 2 en houd deze ingedrukt.
Wanneer de stand is opgeslagen onder de geheugenknop van uw keuze, klinkt er een geluidssignaal en dooft het controlelampje in de knop M.

Als u niet binnen drie seconden een van de geheugenknoppen indrukt, dooft het controlelampje in de knop M en worden de standen niet vastgelegd.

U moet de stoel, de buitenspiegels of het head-updisplay opnieuw verstellen voordat u een nieuwe stand in een geheugen kunt opslaan.

 N.b.

De opgeslagen posities worden in het actieve profiel opgeslagen.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 De huidige stand wordt ook automatisch in het actieve gebruikersprofiel opgeslagen.