Motorolie controleren en bijvullen

Een elektronische oliepeilsensor detecteert het oliepeil.

Oliepeil op het middendisplay bekijken

Het oliepeil kan worden weergegeven op het middendisplay als de auto gestart is. Het moet regelmatig worden gecontroleerd.

Tik op iCup-2037-App view symbol op het middendisplay.
Kies Autostatus.
Er kunnen verschillende soorten informatie over de auto worden weergegeven, inclusief het oliepeil.

 N.b.

Na het bijvullen of aftappen van olie duurt het even voordat het systeem wijzigingen in het oliepeil kan waarnemen. De auto moet zo'n ca. 30 km (20 miles) hebben gereden en vervolgens 5 minuten op een vlakke ondergrond hebben stilgestaan met de motor afgezet, voordat het weergegeven oliepeil correct is.

 N.b.

Als niet aan de gestelde voorwaarden voor meting van het oliepeil is voldaan (verstreken tijd na motoruitschakeling, hellingshoek van de auto, buitentemperatuur e.d.), zal de melding Geen waarde beschikbaar op het middendisplay verschijnen. Dit betekent niet dat een van de autosystemen een storing vertoont.

 Belangrijk

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Als dit symbool wordt weergegeven, is de oliedruk mogelijk te laag. Zet de auto zo snel mogelijk stil en laat de auto naar een werkplaats slepen. Aanbevolen wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Motorolie bijvullen

P5-1617-S90/V90 Filler cap
Vulpijp1,2

In sommige gevallen moet olie worden bijgevuld tussen de servicebeurten door. Aanpassing van het motoroliepeil is niet nodig, voordat er een melding op het bestuurdersdisplay verschijnt.

 Waarschuwing

Als de melding Motoroliepeil Service vereist verschijnt, kan het oliepeil te hoog zijn. Rijd naar een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

 Waarschuwing

Zorg ervoor dat u geen olie in de motorruimte morst. Als de olie in contact met warme delen komt, kan er namelijk brand ontstaan.

 Belangrijk

Als een melding om het bijvullen van motorolie verzoekt, moet u alleen met de vermelde hoeveelheid bijvullen. Een te hoog peil kan storingen veroorzaken.
  1. 1 Bij een motor met elektronische oliepeilsensor ontbreekt de peilstok.
  2. 2 Afhankelijk van model en motortype kan de motorruimte er anders uitzien.