Startbatteri - udskiftning

Startbatteriet i bilen kan udskiftes uden hjælp fra et værksted.

Bilens traditionelle 12 V-batteri kaldes her "startbatteri", selv om hybridbatteriet ofte anvendes ved start af forbrændingsmotoren.

Demontering

Allerførst: Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen og vent mindst 5 minutter, før nogen elektriske tilslutninger foretages - bilens elektriske system har brug for tid til at lagre den nødvendige information til styreenhederne.

P3-V60H-Battery 1
P3-0920-Battery 2
P3-0920-Battery 3
P3-0920 Battery 4
P3-0920 Battery 5
Ikon grå fyrkant 1

Løsn det forreste dæksel ved at åbne klemmerne.

Ikon grå fyrkant 2

Løsn gummilisten for at frigøre det bageste dæksel.

Ikon grå fyrkant 3

Frigør det bageste dæksel ved at dreje det en kvart omgang og løfte det af.

 Advarsel

Tilslut og fjern plus- og minuskabler i den rigtige rækkefølge.
Ikon grå fyrkant 4
Ikon röd pil 1

Frigør den sorte minusledning.

Ikon röd pil 2

Frigør den røde plusledning.

Ikon röd pil 3

Frigør udluftningsslangen fra batteriet.

Ikon röd pil 4

Skru den skrue løs, der holder batteriklemmen.

Ikon grå fyrkant 5
Ikon röd pil 1

Før batteriet mod siden.

Ikon röd pil 2

Løft det op.

Montering

P3-0920 Battery assemble
Anbring batteriet i batterikassen.
Før batteriet indad og til siden, indtil det når kassens bagkant.
Spænd klemmen, der holder batteriet.
Tilslut udluftningsslangen.
Kontroller, at det er korrekt tilsluttet til både batteriet og stikkontakten i karosseriet.
Tilslut den røde plusledning.
Tilslut den sorte minusledning.
Tryk det bageste dæksel fast. (Se det foregående afsnit "Demontering".)
Sæt gummilisten på. (Se "Demontering".)
Montér frontdækslet, og fastgør det med klemmen. (Se "Demontering".)

For mere information om bilens startbatteri - Elsystem.

Har det hjulpet?