Driftsbremse - blokeringsfri bremser

Blokeringsfri bremser, ABS (Anti-lock Braking System), forhindrer, at hjulene blokeres under bremsning.

Funktionen medfører, at styreevnen bevares, og det bliver lettere f.eks. at undvige en forhindring. Når systemet træder i funktion, kan man mærke vibration i bremsepedalen, hvilket er normalt.

Efter at motoren er startet foretages automatisk en kort test af ABS-systemet, når føreren slipper bremsepedalen. Der kan foretages en yderligere automatisk test af ABS-systemet, når bilen når op på 10 km/t. Testen mærkes i form af pulseringer i bremsepedalen.

Har det hjulpet?